نوشته‌هایی با برچسب "کوچه عاشقی"

کوچه های عاشقی کوچه های عاشقی

خواننده: امیر تاجیک. من و دل خوب میدونیم دنیا به مویی بنده،. می بازه زندگی شو هر کی نگه نخنده. دل عاشق(2). کوچه های عاشقی پر از صدای سازه،. واسه عاشق همیشه قشنگ و دلنوازه. حدیث عشق و عاشقی یه دنیا رمز و رازه،. یه دریای بی انتهاست یه جاده درازه. همدم من یه قلبه پاک و بی ریاست،. باغ دلم پر عطر ز احساس. من و دل همسفر و هم خونه هستیم،. هردومون عاشقیم و دیوونه هستیم. من و دل مثل دو یار سرسپرده،. نمیره از یادمون عهدی که بستیم. ای عشق، ای عشق. تو چشمه ی آبی،. کی گفته که سرابی،. آرامش خوابی،. یه جرعه ی نابی. من و دل خوب میدونیم دنیا به مویی بنده،. می ب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه