نوشته‌هایی با برچسب "هما میر افشار گلپونه ها"

گلپونه ها ( هما میر افشار ) گلپونه ها ( هما میر افشار )

گلپونه های وحشی دشت امیدم. وقت سحر شد. خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد. من مانده ام تنهای تنها. من مانده ام تنها میان سیل غمها. گلپونه های وحشی دشت امیدم. وقت جدایی ها گذشته. باران اشکم روی گور دل چکیده. بر خاک سرد و تیره ای پیچیده شبنم. من دیده بر راه شما دادم که شاید. سر بر کشیده از خاکهای تیره ی غم. من مرغک افسرده بر شاخسارم. گلپونه ها گلپونه ها چشم انتظارم. می خواهم امشب تا سحرگاهان بخوانم. افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم. گلپونه ها گلپونه ها غمها مرا کشت. گلپونه ها آزار آدمها مرا کشت. گلپونه ها نامهربانی آتشم زد. گلپونه ها بی هم زبانی آتشم زد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه