نوشته‌هایی با برچسب "مهدی اخوان ثالث"

پيغام (مهدي اخوان ثالث) پيغام (مهدي اخوان ثالث)

اشعار مهدی اخوان ثالث. چون درختی در صمیم سرد و بی ابر زمستانی. هر چه برگم بود و بارم بود. هر چه از فر بلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود. هر چه یاد و یادگارم بود. ریخته ست. چون درختی در زمستانم. بی که پندارد بهاری بود و خواهد بود. دیگر اکنون هیچ مرغ پیر یا کوری. در چنین عریانی انبوهم آیا لانه خواهد بست ؟. دیگر آیا زخمه های هیچ پیرایش. با امید روزهای سبز آینده. خواهدم این سوی و آن سو خست ؟. چون درختی اندر اقصای زمستانم. ریخته دیری ست. هر چه بودم یاد و بودم برگ. یاد با نرمک نسیمی چون نماز شعله ی بیمار لرزیدن. برگ چونان صخره ی کری نلرزیدن. یاد رنج

اشعار زیبای مهدي اخوان ثالث (2) اشعار زیبای مهدي اخوان ثالث (2)

باغ من. آسمانش را گرفته تنگ در آغوش. ابر، با آن پوستین سرد نمناکش. باغ بی برگی. روز و شب تنهاست. با سکوت پاک غمناکش. ساز او باران، سرودش باد. جامه اش شولای عریانی ست. ور جز اینش جامه ای باید. بافته بس شعله ی زر تا پودش باد. گو برید، یا نروید، هر چه در هر کجا که خواهد. یا نمی‌خواهد. باغبان و رهگذاری نیست. باغ نومیدان. چشم در راه بهاری نیست. گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد. ور به رویش برگ لبخندی نمی روید. باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟. داستان از میوه های سر به گردونسای اینک خفته در تابوت. پست خاک می گوید. باغ بی‌برگی. خنده اش خونی ست اشک آمیز

شعر مهدی اخوان ثالث در مورد مادر شعر مهدی اخوان ثالث در مورد مادر

بیمارم ، مادر جان !. می دانم ،می بینی. می بینم ، میدانی. می ترسی ، می لرزی. از کارم ، رفتارم ، مادر جان !. می دانم ، می بینی. گه گریم ،گه خندم. گه گیجم ،گه مستم. و هر شب تا روزش. بیدارم ، بیدارم ، مادر جان !. می دانم ، می دانی. کز دنیا ، وز هستی. هشیاری ، یا مستی. از مادر ، از خواهر. از دختر ، از همسر. از این یک ، و آن دیگر. بیزارم ، بیزارم ، مادر جان!. من دردم بی ساحل . تو رنجت بی حاصل . ساحر شو ، جادو کن. درمان کن ، دارو کن. بیمارم ، بیمارم ، بیمارم ، مادر جان !. گرد آوری: بخش فرهنگ و هنر بیتوته.

اشعاری زیبا از مهدي اخوان ثالث اشعاری زیبا از مهدي اخوان ثالث

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 26 مهر 1391 00:03. #اندوه#. نه چراغ چشم گرگی پیر. نه نفسهای غریب کاروانی خسته و گمراه. مانده دشت بیکران خلوت و خاموش. زیر بارانی که ساعتهاست می بارد. در شب دیوانه ی غمگین. که چو دشت او هم دل افسرده ای دارد. در شب دیوانه ی غمگین. مانده دشت بیکران در زیر باران ، آهن ، ساعتهاست. همچنان می بارد این ابر سیاه ساکت دلگیر. نه صدای پای اسب رهزنی تنها. نه صفیر باد ولگردی. نه چراغ چشم گرگی پیر. لحظه ی دیدار نزدیک است. باز من دیوانه ام، مستم. باز می لرزد، دلم، دستم. باز گویی در جهان دیگری هستم. های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ.

شعر زیبای پارینه (مهدی اخوان ثالث) شعر زیبای پارینه (مهدی اخوان ثالث)

چون سبویی ست پر از خون ، د�� بی کینه ی من. این که قندیل غم آویخته در سینه ی من. ندهد طفل ِ مرا شادی و غم راحت و رنج. پر تفاوت نکند شنبه و آدینه ی من. زندگی نامدم این مغلطه ی مرگ و دم ، آه. آب از جوی ِ سرابم دهد ، آیینه ی من. کهکشانها همه با آتش و خون ، فرش شود. سر کشد یک دم اگر دود ِ دل از سینه ی من. پر شد از قهقه دیوانگیش چاه ِ شغاد. شکر ِ کاووس شه این است ز تهمینه ی من. با می ِ ناب ِ مغان ، در خم ِ خیام ، امید !. خیز و جمشید شو از جام سفالینه ی من. شعر قرآن و اوستا ست ، کزین سان دم ِ نزع. خانه روشن کند از سوز من و سینه ی من. سال دیگر که جهان ت

شعر فریاد (مهدی اخوان ثالث) شعر فریاد (مهدی اخوان ثالث)

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی جانسوز. هر طرف می سوزد این آتش. پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود. من به هر سو می دوم گریان. در لهیب آتش پر دود. وز میان خنده هایم تلخ. و خروش گریه ام ناشاد. از دورن خسته ی سوزان. می کنم فریاد ، ای فریاد ! ی فریاد. خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی بی رحم. همچنان می سوزد این آتش. نقشهایی را که من بستم به خون دل. بر سر و چشم در و دیوار. در شب رسوای بی ساحل. وای بر من ، سوزد و سوزد. غنچه هایی را که پروردم به دشواری. در دهان گود گلدانها. روزهای سخت بیماری. از فراز بامهاشان ، شاد. دشمنانم موذیانه خنده های فتحشان بر لب. بر من

شعر زیبای قاصدك (مهدي اخوان ثالث) شعر زیبای قاصدك (مهدي اخوان ثالث)

قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟. از کجا وز که خبر آوردی ؟. خوش خبر باشی ، اما ،‌اما. گرد بام و در من. بی ثمر می گردی. انتظار خبری نیست مرا. نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری. برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس. برو آنجا که تو را منتظرند. قاصدک. در دل من همه کورند و کرند. دست بردار ازین در وطن خویش غریب. قاصد تجربه های همه تلخ. با دلم می گوید. که دروغی تو ، دروغ. که فریبی تو. ، فریب. قاصدک. هان،. ولی . آخر . ای وای. راستی آیا رفتی با باد ؟. با توام ، آی! کجا رفتی ؟ آی. راستی آیا جایی خبری هست هنوز ؟. مانده خاکستر گرمی ، جایی ؟. در اجاقی طمع شعله ن

اشعار مهدی اخوان ثالث (3) اشعار مهدی اخوان ثالث (3)

قصه ای از شب. شب است. شبی آرام و باران خورده و تاریک. کنار شھر بی غم ، خفته غمگین ، کلبه ای مھجور. فغانھای سگی ولگرد می آید به گوش از دور. به کرداری که گویی می شود نزدیک. درون کومه ای کز سقف پیرش می تراود گاه و بیگه. قطره ھایی زرد. زنی با کودکش خوابیده در آرامشی دلخواه. دود بر چھره ی او گاه لبخندی. که گوید داستان از باغ رؤیای خوش آیندی. نشسته شوھرش بیدار ، می گوید به خود در ساکت پر درد. گذشت امروز ، فردا. را چه باید کرد ؟. کنار دخمه ی غمگین. سگی با استخوانی خشک سرگرم است. دو عابر در سکوت کوچه می گویند و می خندند. دل و سرشان به می ، یا گرمی انگی

منزلي در دوردست (مهدي اخوان ثالث) منزلي در دوردست (مهدي اخوان ثالث)

منزلی در دور دستی هست بی شک هر مسافر را. اینچنین دانسته بودم، وین چنین دانم. لیک. ای ندانم چون و چند! ای دور. تو بسا کاراسته باشی به آیینی که دلخواه ست. دانم این که بایدم سوی تو آمد، لیک. کاش این را نیز می‌دانستم، ای نشناخته منزل. که از این بیغوله تا آنجا کدامین راه. یا کدام است آن که بیراه ست. ای برایم، نه برایم ساخته منزل. نیز می‌دانستم این را، کاش. که به سوی تو چه ها می‌بایدم آورد. دانم ای دور عزیز!‌ این نیک می‌دانی. من پیاده‌ی ناتوان تو دور و دیگر وقت بیگاه ست. کاش می‌دانستم این را نیز. که برای من تو در آنجا چه ها داری. گاه کز شور و طرب خاط

شعر فرياد (مهدي اخوان ثالث) شعر فرياد (مهدي اخوان ثالث)

مهدی اخوان ثالث در سرودن شعر کلاسیک فارسی توانمند بود. مهدی اخوان ثالث (زاده اسفند ۱۳۰۷، مشهد- درگذشته ۴ شهریور ۱۳۶۹، تهران) شاعر پرآوازه و موسیقی‌پژوه ایرانی بود. نام و تخلص وی در اشعارش «م. امید» بود. اشعار او زمینهٔ اجتماعی دارند و حوادث زندگی مردم در آن زمان را به تصویر کشیده است و دارای لحن حماسی آمیخته با صلابت و سنگینی شعر خراسانی بوده است و اشعار او در بردارندهٔ ترکیبات نو و تازه بوده است. خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی جانسوز. هر طرف می سوزد این آتش. پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود. من به هر سو می دوم گریان. در لهیب آتش پر دود. وز م

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه