نوشته‌هایی با برچسب "شعر فروغ هوس"

شعر فروغ فرخزاد/شب و هوس شعر فروغ فرخزاد/شب و هوس

در انتظار خوابم و صد افسوس. خوابم به چشم باز نمیآید. اندوهگین و غمزده می گویم. شاید ز روی ناز نمی آید. چون سایه گشته خواب و نمی افتد. در دامهای روشن چشمانم. می خواند آن نهفته نامعلوم. در ضربه های نبض پریشانم. مغروق این جوانی معصوم. مغروق لحظه های فراموشی. مغروق این سلام نوازشبار. در بوسه و نگاه و همآغوشی. می خواهمش در این شب تنهایی. با دیدگان گمشده در دیدار. با درد ‚ درد ساکت زیبایی. سرشار ‚ از تمامی خود سرشار. می خواهمش که بفشردم بر خویش. بر خویش بفشرد من شیدا را. بر هستیم به پیچد ‚ پیچد سخت. آن بازوان گرم و توانا را. در لا بلای گردن و موهایم.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه