نوشته‌هایی با برچسب "شعر سیزده بدر استاد شهریار"

 سیزده بدر در شعر استاد شهریار سیزده بدر در شعر استاد شهریار

سیزده بدر در شعر استاد شهریار. یار و همسر نگرفتــــــم که گـــــــــــرو بود سرم. تــــو شدی مادر و من با همه پیری پســـــــرم. تو جگـــــرگوشه هم از شیر بریدی و هنـــــــوز. من بیچـــــــاره همان عاشق خونیــن جگــــرم. خون دل می خورم و چشــــــم نظربازم جـــام. جرمم این است که صاحبــــدل و صاحب نظـرم. من که با عشق نرانــــــدم به جوانـی هوسی. هوس عشق و جوانـــی ست به پیــرانه سرم. پدرت گوهــــــــــر خود تا به زر و سیم فــروخت. پدر عشق بسوزد که درآمد پـــــــدرم. عشـــق و آزادگــی و حسن و جوانــی و هنـــر. عجبــا هیچ نیرزیـــــــــــــــد که ب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه