نوشته‌هایی با برچسب "شعر تولدی دیگر"

فروغ فرخزاد- شعر تولدي ديگر فروغ فرخزاد- شعر تولدي ديگر

فروغ فرخزاد- شعر تولدی دیگر. همهء هستی من آیهء تاریکیست. که ترا در خود تکرار کنان. به سحرگاهان شکفتن ها و رستن های ابدی آه کشیدم ، آه. من در این آیه ترا. به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید. یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد. زندگی شاید. ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه میاویزد. زندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر میگردد. زندگی شاید افروختن سیگاری باشد ، در فاصلهء رخوتناک دو. همآغوشی. یا عبور گیج رهگذری باشد. که کلاه از سر بر میدارد. و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی میگوید " صبح بخیر ". زندگی شاید آن لحظه مسدودیس

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه