نوشته‌هایی با برچسب "ترانه کودکانه"

ترانه کو ترانه کو

خواننده : مهران مدیری. آلبوم : از روی سادگی. پنجره های بی رمق. ترانه های بی صدا. رختی از کهنگی سالهای دور. ترانه کو؟ ترانه کو؟. حرفای عاشقانه کو؟. ترانه کو؟ ترانه کو؟. حرفای عاشقانه کو؟. ترانه کو؟ ترانه کو؟. حرفای عاشقانه کو؟. ترانه کو؟ ترانه کو؟. حرفای عاشقانه کو؟. یه وجب شعر و غزل. یه گلو صدای ناب. تن من تشنه ی خواب. تشنه ی خواب. یه اتاق پر غزل. یه ردیف از جنس نور. حسرت ساده ی من. یه ترانه ی درست. ترانه کو؟ ترانه کو؟. حرفای عاشقانه کو؟. ترانه کو؟ ترانه کو؟. حرفای عاشقانه کو؟. ترانه کو؟ ترانه کو؟. حرفای عاشقانه کو؟. تو مرگ این همه واژه. تعمید

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه