نوشته‌هایی با برچسب "به نگاهم خوش آمدی"

به نگاهم خوش آمدی به نگاهم خوش آمدی

به نگاهم خوش آمدیکاریکلماتورهایی به قلم پرویز شاپور. قطره باران در مرکز دایره ای که روی ابر ترسیم می کند جان می سپارد. جنگل با حاصل جمع درخت ها در مقابل طوفان ایستادگی می کنند. در آستانه ی در خروجی زندگی جسدم را جا گذاشتم. عاشق گربه ای هستم که زیر درخت انتظار پایین آمدن سگ را می کشد!!!. به عقیده ی ماهی فاصله ی بین قطرات باران مرگبار است. گربه ی پر توقع انتظار دارد موش به خودش سس گوجه فرنگی بزند!. سگ با سکوت به دزد خیر مقدم می گوید. گرسنگی حکم جلب موش را به گربه می دهد. متاسفانه میکروب مرض خودکشی تا به حال کشف نشده است. قلب سخنگوی زندگی است. عا

به نگاهم خوش آمدی به نگاهم خوش آمدی

به نگاهم خوش آمدیکاریکلماتورهایی به قلم پرویز شاپور. قطره باران در مرکز دایره ای که روی ابر ترسیم می کند جان می سپارد. جنگل با حاصل جمع درخت ها در مقابل طوفان ایستادگی می کنند. در آستانه ی در خروجی زندگی جسدم را جا گذاشتم. عاشق گربه ای هستم که زیر درخت انتظار پایین آمدن سگ را می کشد!!!. به عقیده ی ماهی فاصله ی بین قطرات باران مرگبار است. گربه ی پر توقع انتظار دارد موش به خودش سس گوجه فرنگی بزند!. سگ با سکوت به دزد خیر مقدم می گوید. گرسنگی حکم جلب موش را به گربه می دهد. متاسفانه میکروب مرض خودکشی تا به حال کشف نشده است. قلب سخنگوی زندگی است. عاش

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه