نوشته‌هایی با برچسب "ای سهراب"

ای سهراب کجایی؟ ای سهراب کجایی؟

ای سهراب کجایی؟. آی سهراب کجایی که ببینی حالا. دل خوش مثقالی است. دل خوش نایاب است. توسوالت این بود. دل خوش سیری چند. من سوالم این است. معدن این دل خوش. تو بگو ای سهراب. در کدامین کوه است. در کدامین صحرا. در کدامین جنگل. راستی این دل خوش میوه ی زیباییست؟. من شنیدم این دل. بوی خوبی دارد. مثل خون دل آن آهوها. راستی ای سهراب. نکند این دل خوش. مثل آن مشک ختن. نافه ی آهوییست. شاید اصلادل خوش. بوده یک افسانه. چون در این عهد ندیدم دل خوش. دم هر عطاری عده ای منتظرند. مرد عطار به ایشان گفتست. دل خوش می آید. قیمت مثقالش. جانتان میطلبد. مردهامیگویند. جان

ای سهراب کجایی؟ ای سهراب کجایی؟

آی سهراب کجایی که ببینی حالا. دل خوش مثقالی است. دل خوش نایاب است. توسوالت این بود. دل خوش سیری چند. من سوالم این است. معدن این دل خوش. تو بگو ای سهراب. در کدامین کوه است. در کدامین صحرا. در کدامین جنگل. راستی این دل خوش میوه ی زیباییست؟. من شنیدم این دل. بوی خوبی دارد. مثل خون دل آن آهوها. راستی ای سهراب. نکند این دل خوش. مثل آن مشک ختن. نافه ی آهوییست. شاید اصلادل خوش. بوده یک افسانه. چون در این عهد ندیدم دل خوش. دم هر عطاری عده ای منتظرند. مرد عطار به ایشان گفتست. دل خوش می آید. قیمت مثقالش. جانتان میطلبد. مردهامیگویند. جان ما را تو بگیر. دل

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه