نوشته‌هایی با برچسب "آفتاب پنهانی"

"آفتاب پنهانی" "آفتاب پنهانی"

"آفتاب پنهانی". صبح. دعایی است که هر روز می خوانی. آمینی که مستجاب نمی شود این قوم شب زده را. که برای آمدنت لحظه شماری میکنند بدون آنکه دلیلش را در اعماق دلهایشان نفس بکشند. تردید بین تو واینهمه روزمره گی، جاده های نبودنت را به درازا می کشد. تا خمیده قامتان طفلی انتظارشان را مویه کنند. ظهر. زمین عطشان ِ لبهایی است که هنوز از پی سالها نور می تراوند وبه خورشید اقتدا کرده اند. رودها هنوز جانب دستهایی هلهله می جوشند که لب تشنگی را وفاداری آموخت وبرادری را ادب. آینه ها تکثیر می شوند در رویش روشن ِ تکه هایی که از بهشت ِ تن ِ آفتاب به ارث برده اند. و

"آفتاب پنهانی" "آفتاب پنهانی"

صبح. دعایی است که هر روز می خوانی. آمینی که مستجاب نمی شود این قوم شب زده را. که برای آمدنت لحظه شماری میکنند بدون آنکه دلیلش را در اعماق دلهایشان نفس بکشند. تردید بین تو واینهمه روزمره گی، جاده های نبودنت را به درازا می کشد. تا خمیده قامتان طفلی انتظارشان را مویه کنند. ظهر. زمین عطشان ِ لبهایی است که هنوز از پی سالها نور می تراوند وبه خورشید اقتدا کرده اند. رودها هنوز جانب دستهایی هلهله می جوشند که لب تشنگی را وفاداری آموخت وبرادری را ادب. آینه ها تکثیر می شوند در رویش روشن ِ تکه هایی که از بهشت ِ تن ِ آفتاب به ارث برده اند. وحنجره ها را داغی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه