می نویسم برای تو

دنبالم نگرد...

مـن بـدم . . . تـو خـوب بـــاش . . . !!! دیگــر ، سراغـم را نـگـیـر. . . خـودم را جـایی در این زندگــی گــُم کرده ام دنبالـــــم نگرد . . . پـیـدایـم نـمـیـکـنی!!! نـفـس بـکـش . . به جـای من هـم اگر تـوانستی مهربـــــانی کن و بـعـد از مـن ، شـبـهـا بـه سـتـاره ام لـبـخـنـد بـزن و مـاه کـه کـامـل شد ، از جــانـب مـن آرزویـی کـن خودت هم منت بر سرم بگذار و فـرامـوش کـن که زمـانی بـوده ام خـودم نـیـز. . . . . چـنـیـن خواهـــــم کرد. . . . . . . . . . .

ادامه مطلب ...
با نام تو مینویسم

با نام تو مینویسم از عشق مینویسم از محبتهایت ، تا پای جان می نشینم مینویسم یک کلام ، عاشقانه : دوستت دارم یک نفس در این نامه ، بی بهانهفریاد میزنم که تا آخرین نفس تو در کنارم نیستی ، اما همیشه مینویسم این نامه عاشقانه را که بگویم همیشه به یاد تو هستم ،مینویسم با قلمی از جنس محبت ، با احساسی به قشنگی عشق ،با یک دنیا حرفهای مینویسم بی بهانه ،اینک که از تو مینویسم ، برای تو مینویسم ، نامه از قطره های اشکم خیس خیس اشکم مانده و چشمهایم بهانه گرفته که دلتنگ تو هستم عزیزم ،دلتنگی را از جملاتی که برایت در نامه نوشته ام این لحظه مرا یاری کرد ، که برای ت

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه