متن آهنگ

سوزد مرا سازد مرا

آهنگ: محمدعلی کیانی نژاد؛. خواننده: افتخاری؛ شعر: رهی معیری، سال آفرینش (شعر): 1337. ساقی! بده پیمانه ای،. زان می که بی خویشم کند. ساقی بده پیمانه ای،. زان می که بی خویشم کند. بر حسن شورانگیز تو. عاشق تر از پیشم کند. نور سحرگاهی دهد،. فیضی که می خواهی دهد. با مسکنت، شاهی دهد،. سلطان درویشم کند. سوزد مرا سازد مرا،. در آتش اندازد مرا. وز من رها سازد مرا. بیگانه از خویشم کند. بستاند ای سرو سهی،. سوادی هستی از رهی. یغما کند اندیشه را. (دور از بداندیشم کند). در آتش اندازد مرا. وز من رها سازد مرا. بیگانه از خویشم کند. منبع:راه کمال شماره 29مجله روانش

سوزد مرا سازد مرا

ادامه مطلب ...
سپیده

خواننده : شهرام ناظری. آلبوم : آتشی در نیستان. شاعر: حکیم عمر خیام نیشابوری. هنگام سپیده دم خروس سحری. هنگام سپیده دم خروس سحری. دانی که چرا ؟. دانی که چرا همی کند نوحه گری ؟. یعنی که نمودند در آیینه ی صبح. کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری !. کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری !. منبع:http://www. semital. com /س.

سپیده

ادامه مطلب ...
سفر

خواننده : شهرام ناظری. شاعر : دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی. آلبوم : چشم براه. به کجا چنین شتابان ؟. گون از نسیم پرسید. دل من گرفته زینجا. هوس سفر نداری. ز غبار این بیابان ؟. همه آرزویم اما. چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابان ؟. به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم. سفرت به خیر !‌ اما تو دوستی خدا را. چو ازین کویر وحشت به سلامتی گذشتی. به شکوفه ها به باران. برسان سلام ما را. منبع: http://www. semital. com /س.

سفرجل

ادامه مطلب ...
يار مرا غار مرا

خواننده : استاد شهرام ناظری. شاعر : حضرت مولانا - دیوان شمس. آلبوم : آتش در نیستان. یار مرا ، غار مرا ، عشق جگر خوار مرا. یار تویی ، غار تویی ، خواجه نگه دار مرا. نوح تویی ، روح تویی ، فاتح و مفتوح تویی. سینه مشروح تویی ، بر در اسرار مرا. نور تویی ، سور تویی ، دولت منصور تویی. مرغ که طور تویی ، خسته به منقار مرا. قطره تویی ، بحر تویی ، لطف تویی ، قهر تویی. قند تویی ، زهر تویی ، بیش میازار مرا. بیش میازار. میازار. میازار مرا. حجره خورشید تویی ، خانه ناهید تویی ، روضه امید تویی تویی. راه ده ای یار مرا. روز تویی ، روزه تویی ، حاصل دریوزه تویی. آب

یار مرا غار مرا

ادامه مطلب ...
آتشی در نیستان

خواننده : شهرام ناظری. آلبوم : آتشی در نیستان. شاعر : مجذوب علی شاه کبودر آهنگی. یک شب آتش در نیستانی فتاد. یک شب آتش در نیستانی فتاد. سوخت چون اشکی که بر جانی فتاد. سوخت چون عشقی که در جانی فتاد. شعله تا سرگرم کار خویش شد. شعله تا سرگرم کار خویش شد. هر نیی شمع مزار خویش شد. هر نیی شمع مزار خویش شد. شعله تا سرگرم کار خویش شد. هر نیی شمع مزار خویش شد. هر نیی شمع مزار خویش شد. نی به آتش گفت:. نی به آتش گفت:. کین آشوب چیست؟. مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟. گفت آتش بی سبب نفروختم. گفت آتش بی سبب نفروختم. دعوی بی معنیت را سوختم. گفت آتش بی سبب نفروخ

آتشی در نیستان

ادامه مطلب ...
آن کیست کز روی کرم

شاعر : حافظ. خواننده : شهرام ناظری. آلبوم : آتشی در نیستان. آن کیست کز روی کرم با من وفاداری کند. بر جای بدکاری چو من یکدم نکوکاری کند. اول ببانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی. وانگه به یک پیمانه می با من وفاداری کند. پشمینه پوش تندخو کز عشق نشنیدست بو. از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. دلبر که جان فرسود ازو کام دلم نگشود ازو. نومید نتوان بود ازو باشد که دلداری کند. گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام. گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند. زان طره پر پیچ و خم سهلست اگر بینم ستم. از بند زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند. با چشم پر نیرنگ او

کیست کز روی کرم آن کیست کز آن کیست کز روی کرم

ادامه مطلب ...
گفتگو

شاعر : حافظ. خواننده : شهرام ناظری. آلبوم : چشم براه. معاشران ز حریف شبانه یاد آرید. حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید. چو در میان مراد آورید دست امید. ز عهد صحبت ما در میانه یاد آرید. نمی خورید زمانی غم وفاداران. ز بی وفایی دور زمانه یاد آرید. به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال. ز روی حافظ و این آستانه یاد آرید. ***. صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار. وز او به عاشق بیدل خبر دریغ مدار. به شکر آنکه شکفتی به کام بخت ای گل. نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار. حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی. کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. منبع: http://www. semital. com /س.

گفتگو

ادامه مطلب ...
ترا من چشم در راهم

شاعر : نیما. خواننده : شهرام ناظری. آلبوم : چشم به راه. ترا من چشم در راهم شباهنگام. که می گیرند در شاخ " تلاجن" سایه ها رنگ سیاهی. وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم. ترا من چشم در راهم. شباهنگام. در آندم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند. در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام. گرم یاد آوری یا نه. من از یادت نمی کاهم. ترا من چشم در راهم. منبع: http://www. semital. com /س.

ترا چشم در راهم ترا من چشم در راهم ترا من چشم در

ادامه مطلب ...
ساقی

شاعر : حافظ. خواننده : شهرام ناظری. ای عشق به درد تو سری می باید. صید تو ز من قوی تری می باید. من مرغ به یک شعله کبابم بگذار. کین آتش را سمندری می باید. ترانه ( ساقی ). به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم. بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم. الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد. مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد. که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی. که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم. الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد. مرا روزی مباد آن دم که ب

ساقی ساقی ساقی ای ساقی ساقیا

ادامه مطلب ...
ملکا

خواننده : حسام الدین سراج. آلبوم : گریه بی بهانه. شاعر : سنایی. ملکا ذکر تو گویم ، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که توام راهنمایـــی. نروم جز به همان ره که توام راهنمایـــی. بری از رنج و گدازی، بری از درد نیازی. بری از بیم و امیدی بری از چون و چرائی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم ، که به توحید سزایی. همه توحید تو گویم ، که به توحید سزایی. تو حکیمی،تو عظیمی،تو کریمی،تو رحیمی. تو نماینده ی فضلی،تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی،بری از درد نیازی. بری از بیم و امیدی،بری از چون و چرایی. تو حکیمی،تو عظیمی،تو کریم

ادامه مطلب ...
گریه بی بهانه

خواننده : حسام الدین سراج. آلبوم : گریه بی بهانه. ای عشق ، همه بهانه از توست. من خامشم، این ترانه از توست. من انده خویش را ندانم ندانم ندانم. من انده خویش را ندانم ندانم ندانم. این گریه‌ی بی‌بهانه از توست. این گریه‌ی بی‌بهانه از توست. آن بانگ بلند صبح گاهی. وین زمزمه‌ی شبانه از توست. آن بانگ بلند صبح گاهی. وین زمزمه‌ی شبانه از توست. افسون شده‌ی تو را زبان نیست. ور هست همه فسانه از توست. ای آتش جان پاکبازان. در خرمن من زبانه از توست. من می گذرم خموش و گمنام. آوازه‌ی جاودانه از توست. چون سایه مرا ز خاک برگیر برگیر. کاینجا سر و آستانه از توست. ای

ادامه مطلب ...
عشق و مستی

خواننده : حسام الدین سراج. آلبوم : عشق و مستی. شاعر : حافظ. دی دامنش گرفتم کی گوهر عطایی. شب خوش مگو مرنجان که امشب از آن مایی. افروخت روی دلکش شد سرخ همچو اخگر. گفتا بس است کم کن تاچند از این گدایی. با مدعی مگویید اسرار عشق ومستی. تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی. عاشق شو ار که روزی کار جهان سرآید. نا خوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکست مارا. تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. ای همرهان ویاران گریید همچو باران. تادر چمن نگارا آرند خوش دوایی. منبع: http://www. semital. com. /خ.

ادامه مطلب ...
شور مستی

خواننده : حسام الدین سراج. آلبوم : بوی بهشت. شاعر : مولانا. دزدیده چون جان می روی. اندر میان جان من. سرو خرامان منی. ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو. ای جان جان بی‌تن مرو. وز چشم من بیرون مشو. ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم. وز هفت دریا بگذرم. چون دلبرانه بنگری. در جان سرگردان من. از لطف تو چون جان شدم. وز خویشتن پنهان شدم. ای هست تو پنهان شده. در هستی پنهان من. منبع: http://www. semital. com. /خ.

ادامه مطلب ...
نغمه مهر

خواننده : حسام الدین سراج. آلبوم : بوی بهشت. خاک بودم آب بودم گل شدم. عالمی گل کردم آخر دل شدم. غیرت حزن احتضار شرم داشت. لیلی بی پرده ی محمل شدم. نغمه ها دارد مقامات ظهور. او غنا ورزید و من سائل شدم. در من و او غیر حق چیزی نبود. فرقی اندیشیدم و باطل شدم. همچو اشکم لغزشی آمد به پیش. گام اول محرم منزل شدم. منبع: http://www. semital. com. /خ.

ادامه مطلب ...
سلسله ی موی دوست

خواننده : حسام الدین سراج. آلبوم : عشق و مستی. شاعر : سعدی. حسام:. سلسله ی موی دوست, حلقه ی دام بلاست. حلقه ی دام بلاست. هر که دراین حلقه نیست. هر که دراین حلقه نیست, فارغ از این ماجراست. فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیغ در نظرش بیدریغ,. دیدن او یک نظر صد چون منش خونبهاست. ضد چون منش خونبهاست. همخوانی:. سلسله ی موی دوست, حلقه ی دام بلاست. حلقه ی دام بلاست. هر که دراین حلقه نیست. هر که دراین حلقه نیست, فارغ از این ماجراست. فارغ از این ماجراست. حسام:. مالک ملک وجود, حاکم رد و قبول. هر چه کند جور نیست, ور تو بنالی جفاست. ور تو بنالی جفاست. هر

ادامه مطلب ...
سرو خرامان

خواننده : حسام الدین سراج. آلبوم : بوی بهشت. شاعر : مولانا. مستان سلامت می‌کنند. جان را غلامت می‌کنند. مستی ز جامت می‌کنند. مستان سلامت می‌کنند. غوغای روحانی نگر. سیلاب طوفانی نگر. خورشید ربانی نگر. مستان سلامت می‌کنند. آن میر غوغا را بگو. وان شور و سودا را بگو. وان سرو خضرا را بگو. مستان سلامت می‌کنند. ای آرزوی آرزو. این پرده را بردار ازو. من کس نمی‌دانم جز او. مستان سلامت می‌کنند. ای ابر خوش باران بیا. ای مستی یاران بیا. ای شاه طراران بیا. مستان سلامت می‌کنند. مستان سلامت می‌کنند. جان را غلامت می‌کنند. مستی ز جامت می‌کنند. مستان سلامت می‌کنند

ادامه مطلب ...
ساز و آواز نوا

خواننده : حسام الدین سراج. آلبوم : عشق و مستی. شاعر : وحشی بافقی. ترسم در این دل های شب. از سینه آهی پر زند. برقی ز دل بیرون جهد. آتش به جایی در زند. نی بی نوا می بی صفا / وقت است اگر در بزم ما. ساقی میی دیگر دهد / مطرب رهی دیگر زند. منبع: http://www. semital. com. /خ.

ادامه مطلب ...
بلای عشق

خواننده : حسام الدین سراج. آلبوم : گریه بی بهانه. نهادم سر به پای او. نهادم سر به پای او. که دل شد مبتلای او،فدای او. بلای او،عطای او. جفای او،وفای او. اگر اشکم،اگر آهم. چه غم گر غم زند راهم. اگر اشکم،اگر آهم. چه غم گر غم زند راهم. گر این باشد پسند او. جز این دیگر نمی خواهم. نمی دانم کجا سر زد گناه از من. که می دزد نگار من نگاه از من. که می دزد نگار من نگاه از من. اگر اشکم،اگر آهم. چه غم گر غم زند راهم. اگر اشکم،اگر آهم. چه غم گر غم زند راهم. گر این باشد پسند او. جز این دیگر نمی خواهم. نهادم سر به پای او. نهادم سر به پای او. که دل شد مبتلای او،

ادامه مطلب ...
نازنين يار

خواننده: حسام الدین سراج. خیالت دلبرا نازنین یارا. چراغان می کند خانه ما را. شبانگاهان که بی تابم برای تو. خوشم با گریه کردن در هوای تو. می بارد نو به نو دیدگانم. می جوشد نام از زبانم. باده تلخ غمت هر که نوشد. کنج غم را کی به شادی می فروشد. باز هم این چشم ابری با من است. خانه و فانوس اشکم روشن است. عاشقی در من غزل خوان می شود. کوچه های دل چراغان می شود. شب‌که سوزنهان‌شعله‌ریزد‌ به‌جان‌این‌من‌واین‌شور شیدایی. دیده دریای غم سینه صحرای غم کو دگر تاب شکیبایی. قرار جان از که جویم. غم دل را با که گویم. دلبرا از داغ تو لاله گل کرد. هرکجا نام تو آمد نا

ادامه مطلب ...
ای الهه ناز

خواننده : بنان. ای, ای الهه ی ناز ,با دل من بساز. کین غم جانگداز, برود ز برم. گر دل من نیاسود,از گناه تو بود. بیا تا ز سر, گنهت گذررم. باز, می کنم دست یاری به سویت دراز. بیا تا غم خود را با راز و نیاز, ز خاطر ببرم. گر, نکند تیر خشمت دلم را هدف. بخدا همچو مرغ پر شور و شعف , ز سویت بپرم. آنکه او ز غمت دلبندت چون کیست. ناز تو بیش از این بهر چیست. تو الهه ی نازی در بزمم بنشین. من تو را وفا دارم بیا که جزء این نباشد هنرم. این همه بی وفایی ندارد ثمر. به خدا اگر از من نگیری خبر, نیابی اثرم. منبع: www. shafighi. com/forum. /خ.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه