متن آهنگ

غوغاي ستارگان (امشب در سر شوري دارم)

آهنگ: همایون خرم؛ خواننده: محمد اصفهانی. شعر: کریم فکور؛ دستگاه:شور. امشب درسر شوری دارم. امشب در دل نوری دارم. باز امشب در اوج آسمانم. رازی باشد با ستارگانم. امشب یک سر شوق و شورم. از این عالم گویی دورم. از شادی پرگیرم که رسم به فلک. سرود هستی خوانم بر حور و ملک. در آسمان ها غوغا فکنم. سبو بریزم ساغر شکنم. امشب یکسر شوق و شورم. از این عالم گویی دورم. با ماه و پروین سخنی گویم. وز روی مه خود اثری جویم. (جان یابم زین شب ها). ماه و زهره را به طرب آرم،. وز خو بی خبرم ز شعف دارم،. (نغمه ای بر لب ها). امشب یکسر شوق و شورم. از این عالم، گویی دورم. امش

امشب در سر شوری دارم امشب شوری در سر دارم امشب شوری دارم

ادامه مطلب ...
مرغ ســحر

خواننده : محمد رضا شجریان. مرغ ســحر ناله سر کن ،. داغ مرا تازه تر کن ،. زآه شرر بار، این قفس را. برشکن و زیر و زبر کن. بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ ،. نغمه ی آزادی نوع بشــر سرا. وز نفسی عرصه ی این خاک توده را، پرشرر کن. ظلم ظالم ، جور صیّاد ، آشیانم داده بر باد ،. ای خدا، ای فلک، ای طبیعت. شامِ تاریکِ ما را سحر کن. نو بهار است، گل به بار است ،. ابر چشمم، ژاله بار است. این قفس چون دلم ، تنگ و تار است. شعله فکن در قفس ای آه آتشین ،. دست طبیعت گل عمرِ مرا مچین. جانب عاشق نگه ای تازه گل ،از این ، بیشترکن،بیشترکن، بیشترکن. مرغ بی دل، شرح هجران ، مخت

ادامه مطلب ...
بت چین

نویسنده: محمد رضا شجریان. ای مه من، ای بت چین ای صنم . لالـه رُخ، زهره جبیین ای صنم. تا به تـو دادم دل و دین ای صـنم , برهمه کس گشته یقین ای صنم. من زتو دوری نتوانم دیگر , جانم , وزتو صبوری نتوانم دیگر. بیا حبیبم، بیا طبیبم(۲). هر که تو را دیده ز خـود دل برید , رفته ز خود، تا که رُخت را بدید. تیر غمت، چون به دلِ من رسید , همچو بگفتم که همه کس شنید. من زتو دوری نتوانم دیگر , جانم , وزتو صبوری نتوانم دیگر. بیا حبیبم، بیا طبیبم(۲). ای نفـسِ اُنـسِ تـو احیای من. چون تویی امروزه مسیحای من. حالت جمعی تو پریشان کنی , وای به حال دل شیدای من. من زتو دو

بت چین

ادامه مطلب ...
به سكوت سرد زمان

خواننده : محمد رضا شجریان. هر دمی چون نی، ازدل نالان، شکوه ها دارم. روی دل هر شب، تا سحرگاهان با خدا دارم. هر نفس آهیست، کز دل خونین، لحظه های عمر این سامان، میرود سنگین. اشک خون آلود من دامان، می کند رنگین. به سکوت سرد زمان، به خــزان زرد زمان،. نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد زمان. بهار مردمی ها دی شد، زمان مهربانی طی شد، آه از این دم سردیها خدایا (۲). نه امیدی در دل من، که کشاید مشکل من. نه فروغ روی مهی، که فروزد محفلِ من. نه همزبان دردآگاهی، که ناله ای خرد با آهی، داد از این بی دردیها خدایا (۲). نه صفایی ز دمسازی به جامِ می (2)، که گَرد غ

سکوت سرد زمان سکوت سرد سکوت سرد من

ادامه مطلب ...
ز من نگارم

شاعر : مرحوم استاد بهار. خواننده : محمد رضا شجریان. زمن نگارم عزیزم خبر ندارد ، به حال زارم عزیزم خبر ندارد. خبر ندارم من از دل خود. دل من از من عزیزم خبر ندارد (2). کجا رود دل عزیز من آخ که دلبرش نیست (2). کجا پرد مرغ عزیزم که پر ندارد (2). امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق (2). که غیر خونِ جگر ندارد (2). همه سیاهی ، همه تباهی ، مگر شب ما سحر ندارد. بهار مضطر عزیز من ، آخ، منالُ دیگــــــر. که آه و زاری اتر ندارد ، جز انتظار و جز استقامت. وطن علاج دگـــر ندارد. زهر هر دو سر بر سرش بکوبد ، کسی که تیغ دو سر ندارد. منبع: ترانه خانه. /خ.

ادامه مطلب ...
غم عشقت

خواننده : محمد رضا شجریان. (از غــم عشقت) ۲ ، (دل شیدا شکست) ۲. (شیشهء می در) ۲ ، (شب یلدا شکست )۲. (از بس که زدم ) ۲ ، (ریگ بیابان به کف) ۲. (خار مغیلان )۲ ، (همه در پا شکست )۲. تکرار. از غم عشق تو ای صنم. از غم عشق تو ای صنم. از غم عشق تو ای صنم (روز و شب ناله ها می کنم من )۲. وز قد و قامتت هر زمان. وز قد و قامتت هر زمان (صـد قیامت به پا می کـنم من )۲. دست و بر زلف تو می زنم ، می زنم (روز خود را سیه می کنم من)۲. گربه فلک می رسد گربه فلک می رسد، آه من از غمت. (چشم تو دل می برد، دلربا یار)۲. با من شیدا نشین. با من شیدا نشین، حال نزارم ببین ، بی

ادامه مطلب ...
آستان جانان

خواننده : محمدرضا شجریان. آلبوم:آستان جانان. کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار. صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل. شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز. نقشش به حرام از خود صورتگر چین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند. در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود. کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر. کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. منبع:www.

آستان جانان

ادامه مطلب ...
آواز آستان جانان

خواننده : محمدرضا شجریان. آلبوم:آستان جانان. سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی. دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو. ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت. صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست. عالمی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست. رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست. ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق. کاندر این طوفان نماید هفت د

آستان جانان

ادامه مطلب ...
آواز دشتي

خواننده : محمدرضا شجریان. آلبوم:آستان جانان. سری دیرم که سامونش نمی بو. غمی دیرم که در مونش نمی بو. اگر باور نداری سوی من آی. ببین دردی که درمونش نمی بو. خوش آن ساعت که یار از در در آیو. شو هجران و روز غم سر آیو. ز دل بیرون کنم جان را به صد شوق. همین باجم که جایش دلبر آیو. منبع:www. osloschool. com. /ع.

آواز دشتی

ادامه مطلب ...
تصنیف آستان جانان

خواننده : محمدرضا شجریان. آلبوم:آستان جانان. شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد. گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن. بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید اما. جام می مغانه هم با مغان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی. ماییم و کهنه دلقی کتش در آن توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان. عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند. سرها بدین تخیل بر آستان توان زد. گر دولت وصالت خواهد دری گشودن. چون جمع شد معانی گوی بیان توان ز

تصنیف آستان جانان تصنیف بر آستان جانان آستان جانان

ادامه مطلب ...
تصنیف شیدایی

خواننده : محمدرضا شجریان. آلبوم:آستان جانان. در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی. خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. دل که آیینه صافی است غباری دارد. وز خدا می طلبم صحبت روشن رایی. شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان. ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست. گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی. خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. دل که آیینه صافی است غباری دارد. وز خدا می طلبم صحبت روشن رایی. شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان. ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. زین دایره مینا خونین جگرم می ده. تا حل

تصنیف شیدایی

ادامه مطلب ...
بوی گل ريحانه

شاعر : سعدی شیرازی. خواننده : علیرضا افتخاری. وقتى دل سودائى مى رفت به بستانها. بى خویشتنم کردى بوى گل و ریحانها. بوى گل و ریحانها. وقتى دل سودائى مى رفت به بستانها. بى خویشتنم کردى بوى گل و ریحانها. بوى گل و ریحانها. گه نهره زدى بلبل گه جامه دریدى گل. تا یاد تو افتادم از یاد برفت آنها. از یاد برفت آنها. اى مهر تو در دلها وى مهر تو بر لبها. وى شور تو در سرها وى سر تو در جانها. وى سر تو در جانها. تا عهد تو بربستم عهد همه بشکستم. بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. نقض همه پیمانها. تا خار غم عشقت آویخته در دامن. کوته نظرى باشد رفتن به گلستانها. ر

بوی گل گل ریحانه

ادامه مطلب ...
ای دل اگر عاشقی

شاعر : عطار نیشابوری. خواننده : علیرضا افتخاری. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است. روزن دل برگشا حاضر و هشیار باش. نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال. لیک تو باری به نقد ساخته ی کار باش. لشگر خواب آورند بر دل و جانت شکست. شب همه شب همدم دیده ی بیدار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست. دم مزن و در فنا همدم عطار باش. منبع: http://www. 4ever. ffh. ir. /خ.

ای دل ای دل اگر عاشقی ای دل اگر عاشقی در

ادامه مطلب ...
عطر شقایق

شاعر: مهدی عابدینی. خواننده: علیرضا افتخاری. دلم گرفته امشب در خلوت شبانه. هوای گریه دارم در سوگ این ترانه. از درد خسته باشم تا کی صبور یاشم. در آرزوی وصلت جان است و دل روانه. بر عاشقان نظرکن ای منتهای خوبی. از روی نازنینت دل را تو کن نشانه. از چشم دل نوازت وز نور جان فزایت. مدهوش و بی قرارم باقی همه بهانه. در سینه شقایق عطرتو می تراود. در لوح جان عشاق نام تو جاودانه. تا بگذری از اینجا ای وای بر دل ما. چون خاک زیر پایت برخیزم از میانه. منبع: http://www. tebyan. net. /خ.

عطر شقایق عطر شقایق 2 عطر شقایق 1

ادامه مطلب ...
مونس شب های من

خواننده : علیرضا افتخاری. پرده بردار اى حیات جان و جان افزاى من. غم گسار و غم نشین و مونس شبهاى من. مونس شبهاى من. پرده بردار اى حیات جان و جان افزاى من. غم گسار و غم نشین و مونس شبهاى من. مونس شبهاى من. اى شنیده وقت وبى وقت از وجودم ناله ها. اى فکنده اتشى درجمله اجزاى من. جمله ی اجزاى من. جمله ی اجزاى من. جمله ی اجزاى من. در صداى کوه افتد بانک من چو بشنوى. جفت گردد بانک کوه با نعره هیهاى من. جفت گردد بانک کوه با نعره هیهاى من. با نعره و هی های من. با نعره و هی های من. ناکهان در ما دیدى در شبى یا بامداد. گویی هم اینک برا بر تارم بالاى من. بر تا

مونس شب ها

ادامه مطلب ...
مرده بُدم زنده شدم

شاعر : مولوی. خواننده : علیرضا افتخاری. مرده بُدم زنده شدم ، گریه بُدم خنده شدم. دولت عشق آمد و من ، دولت پاینده شدم. گفت که دیوانه نیی ، لایق این خانه نیی. رفتم و دیوانه شدم ، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نیی ، رو که از این دست نیی. رفتم و سرمست شدم ، وز طرب آکنده شدم. گفت که با بال و پری ، من پر و بالت ندهم. در هوس بال و پرش ، بی پر و پرکنده شدم. چشمه خورشید تویی ، سایه گه بید منم. چون که زدی بر سر من ، مست و گدازنده شدم. شکر کند چرخ فلک ، از ملک ملک و ملک. کز کرم و بخشش او ، روشن و بخشنده شدم. منبع:http://www. 4ever. ffh. ir /س.

ادامه مطلب ...
در عاشقی پيچيده ام

خواننده : علیرضا افتخاری. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدهام. این بار من یک بارگی از عافیت ببریدهام. دل را ز خود برکندهام با چیز دیگر زندهام. عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدهام. ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی. دیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیدهام. دیوانه کوکب ریخته از شور من بگریخته. من با اجل آمیخته در نیستی پریدهام. در دیده من اندرآ وز چشم من بنگر مرا. زیرا برون از دیدهها منزلگهی بگزیدهام. من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندهام. حبس از کجا من از کجا مال که را دزدیدهام. منبع: http://www. 4ever. ffh. ir /س.

در عاشقی پیچیده ام

ادامه مطلب ...
صیاد

شاعر:مهدی عابدینی. خواننده: علیرضا افتخاری. چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم. ای طرفه نگارم. از دوری صیاد دگر تاب ندارم. رفتست قرارم. چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم. تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی. بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم. در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم. از دیده ره کوی تو با اشک بشویم. با حال نزارم. با حال نزارم. برخیز که داد از من بیچاره ستانی. بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی. تا آن لب شیرین به سخن باز گشایی. خوش جلوه نمایی. ای برده امان از دل عشاق کجایی. تا سجده گذارم. تا

صیاد 2 صیاد

ادامه مطلب ...
پله پله

خواننده : علیرضا افتخاری. پلّه پلّه تا ملاقات خدا می روم. بی تحمّل سوی عرش کبریا می روم. از برکت نور عشق. ببین تا کجا، تا کجا ، تا کجا می‌روم. باد صبا که می‌شود هر نفسش مشک‌فشان. حکایت از عشق کند. آورد از دوست نشان. عطر گلستان و چمن. پر شده در خیال من. مستی عارفانه‌ای ست. قصه‌ی شور و حال من. پله پله تا ملاقات خدا می روم. بی تحمل سوی عرش کبریا می روم. از برکت نور عشق. ببین تا کجا، تا کجا ، تا کجا می‌روم. صفای نیمه‌شبان عالمی دگر دارد. سکوت مطلق شب رازها به بر دارد. صفای نیمه‌شبان عالمی دگر دارد. سکوت مطلق شب رازها به بر دارد. دلم ز خلوت شب دل نم

ادامه مطلب ...
خورشيد مجلس

شاعر : سعدی شیرازی. خواننده : علیرضا افتخاری. اگرسروی به بالای تو باشد،. نه چون قد دل آرای تو باشد. واگر خورشید در مجلس نشیند،. نپندارم که همتای تو باشد. دوعالم را به یکبار از دل تنگ،. برون کردیم تا جای تو باشد. برای خود نشاید در تو پیوست،. همی سازیم تا رای تو باشد. یک امروزاست مارا نقد ایام،. مرا کی سربه فردای تو باشد. خوش است اندر سر شوریده سودا،. به شرط آنکه سودای تو باشد. ( ای یار، ای دوست ). سرسعدی چوخواهد رفتن ازدست. همان بهتر که در پای تو باشد. منبع:http://www. 4ever. ffh. ir.

خورشید مجلس

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه