شعرهای کوتاه

آری،ما

آری،ما غنچه یک خوابیم. غنچه ی خواب؟ آیا می شکفیم؟یک روزی،بی جنبش برگ. اینجا؟نه،در دره ی مرگتاریکی،تنهایی. نه،خلوت زیبایی. به تماشا چه کسی می آید،چه کسی ما را می بوید؟_. و به بادی پرپر. ؟_. و فرودی دیگر؟_.

ادامه مطلب ...
هر وقت دلت گرفته گریه کن

دست به صورتم نزن!می ترسم بیوفتد نقابِ خندانی که بر چهره دارم!و بعدسیل ِ اشک هایمتو را با خود ببرد!!. و باز من بمانمُتنهایی!.

ادامه مطلب ...
عاشقت خواهم ماند

عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی . دوستت خواهم داشت بی آنکه بگویم . درد دل خواهم گفت بی هیچ کلامی . گوش خواهم داد بی هیچ سخنی . در آغوشت خواهم گریست بی آنکه حس کنی . در تو ذوب خواهم شد بی هیچ حرارتی !!!. این گونه شاید احساساتم نمیرد .

ادامه مطلب ...
من یاد گرفتم وقتی

من یاد گرفتم وقتی دلتنگم خودمو با رویاهام سرگرم کنم من یاد گرفتم وقتی اشکام داره میاد پایین خودم با دستام پاکش کنممن یاد گرفتم چجوری مهرسکوت به دلم بزنم وقتی توی دلم دنیای حرفهمن یاد گرفتم وقتی دلم از هر وقتی بیشتر میگیره فقط به تو فکر کنمو من یاد گرفتم وقتی که تو نیستی چطوری خودمو با یادت آروم کنم.

ادامه مطلب ...
یا ضامن آهو

شمع جمع شاپرکهایی رضا. ای کلید ساده مشکل گشا. آن گل زیبا گل خوشبو تویی. ای رضا جان، ضامن آهو تویی. با نگاهت چون کبوتر کن، مرا. تا بگیرم اوج، خوشحال و رها.

ادامه مطلب ...
پاییز

ایستگاهِ خوبی نیست پاییز!. بِجُنب !. پنجره رابازکن. دست هام رابگیر – بیا. باید. تا بهار. بدویم.

ادامه مطلب ...
آن عشق

آن عشق که دیده گریه آموخت ازو. دل در غم او نشست و جان سوخت ازو. امروز نگاه کن که جان و دل من. جز یادی و حسرتی چه اندوخت ازو.

ادامه مطلب ...
از عشق تو

از عشق تو جان بی قراری دارم. در دل ز غم تو خار خاری دارم. هر دم کشدم سوی تو بیتابی دل. می‌پنداری که با تو کاری دارم.

ادامه مطلب ...
مهر سکوت

از عشق کز اوست بر لبم مهر سکوت. هر دم رسدم بر دل و جان قوت و قوت. من بندهٔ عشق و مذهب و ملت من. عشق است و علی ذالک احیی و اموت.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه