شعرهای عاشقانه

مدتها

مدتها. کمی آنطرف ترحوالی جاده های انتظار. نمی دانمراهت طولانی بودیا صبرم اندک که کم آوردم!!!.

ادامه مطلب ...
مثل یک ستاره

مرا شبیه خودم مثل یک ستاره بکش! شبیه من که نشد خط بزن دوباره بکش مرا شبیه خودم در میان آتش و دود شبیه چشم و دلم غرق صد شراره بکش و بعد دست بکش بر شراره ام یک شب بسوز و قلب مرا پاره پاره پاره بکش و زخم های دلم را ببین و بعد از آن لباس بر تن این قلب بی قواره بکش بخند!خنده ی تو شعله می زند بر من بخند و شعله ی من را به یک اشاره بکش برای بودن من عشق را نشانه بگیر و خط رد به تن هرچه استخاره بکش.

ادامه مطلب ...
می شنوم

می شنوم می شنوم آشناستموسیقی چشم تو تو در گوش منموج نگاه تو هماواز نازریخت چو مهتاب در آغوش منمی شنوم در نگه گرم توستگم شده گلبانگ بهشت امیداین همه گشتم من و دلخواه مندر نگه گرم تو می آرمیدزمزمه شعر نگاه تو رامی شنوم با دل و جان آشناستاشک زلال غزل حافظ استنغمه مرغان بهشتی نواستمی شنوم در نگه گرم توستنغمه آن شاهد رویا نشینباز زگلبانگ تو سر می کشدشعله این آرزوی آتشینموسیقی چشم تو گویاتر استاز لب پرناله و آواز منوه که تو هم گر بتوانی شنیدزین نگه نغمه سرا راز من.

ادامه مطلب ...
حسادت

حسادت میکنم به توکه آسان . که آسوده . فراموش میکنی . !اما فراموش نمی شویمگر به مرگ !شاید همفراموش نمی شویحتی به مرگ . !.

ادامه مطلب ...
نگاهت میکنم

من دزدکی نگاهت میکنمتو هم نگاهت را از من می دزدی!هر دو دزدیم . نه ؟؟!.

ادامه مطلب ...
ماه من

می دانی ماه من. من هنوز و هنوز. عشق را باور دارم. فقط . آدم ها را دیگر باور ندارم.

ادامه مطلب ...
نام تو

نام تو مرا همیشه مست می کند. بهتر از شراب. بهتر از تمام شعرهای ناب. نام تو اگر چه بهترین سرود زندگیست. من تو را به خلوت خدایی خیال خویش. بهترین بهترین من خطاب می کنم.

ادامه مطلب ...
نخستین نگاه

نخستین نگاهی که مارا بهم دوخت. نخستین سلامی که در جان ما شعله افروخت. نخستین کلامی که دلهای مارا. ببوی خوش آشنایی سپرد و به مهمانی عشق برد. پر از مهر بودی. پر از نور بودم. همه شوق بودی. هــــــــــــــمـــــــــــــــه شور بودم. و .

ادامه مطلب ...
تَرکم کردی

همه گفتند که رفتی دیگرهمه گفتند که تَرکم کردیای سفر کرده به قرآن سوگندبه دلم آمده بر می گردی.

ادامه مطلب ...
تنها مرگ

همیشه در این تفکرم که تنها مرگ می تواندبی تابی چشمانم و دلشوره ی قلبم راالتیام بخشداما باز هم در این فکرم . . . . . گیرم که مردمدر جهنم چگونه بی تو سر کنم؟تو که از اهل بهشتی. . .

ادامه مطلب ...
رفتن چشمهایت را تماشا می کنم

وقت رفتن چشمهایت را تماشا می کنم. غصه ها را می کشم در خویش و حاشا می کنم. جاده می خواند تو را پرواز کن معبود من. رقص پرواز تو را تنها تماشا می کنم. آسمان ارزانی چشمان مستت عشق من. آسمان را زیر پاهایت تماشا می کنم. میروی در لا به لای ابرها گم میشوی. رفتنت در عمق دریا را تماشا می کنم. آسمان بغضش شکست از خلوت سنگین من. زیر باران خاطراتت را تماشا می کنم.

ادامه مطلب ...
در هـمـیـن نـزدیـکـی هـا

یـک نـفـر در هـمـیـن نـزدیـکـی هـا ،. چـیـزی بـه وسعـت ِ یکـ زندگـی بـرایتـ جـاگـذاشتـه است. خـیـالـت راحـتـــ بـــاشـد ؛. آرام چـشـمـهـــایـت را بـبـنـد. یـک نـفـر بـرای ِ همـه ی ِ نگـرانـی هـایت بـیـدار اسـت. یـک نـفـر کـه از همـه ی ِ زیـبـایـی هـای ِِ دنـیــــا ،. تـنـهـــــــ ا تـــــ و را بــاور دارد.

ادامه مطلب ...
یه وقت به سرت نزند!

که شعرهایم را بتکانی. چرا که رسوا خواهم شد. ! و همه خواهند دیدلحظه لحظه تو را "میان واژه هایم".

ادامه مطلب ...
چگونه دوستت بدارم ؟

چگونه دوستت بدارم ؟ بگذار برشمارم. ترا با ژرفا و پهنا و بلندایی دوست می دارم روحم وقتی از دیده نهان و در پی غایت هستی و کمال مطلوب است بدان می تواند رسید . ترا تا حد نیاز کاملا ساکت دیروز و در زیر نور خورشید و شمع دوست می دارم . ترا بی دریغ دوست می دارم به همان سان که ادمیان برای رسیدن بحق جهد می کنند. ترا بی شایبه دوست می دارم به همان سان که ادمیان از ستایش روی بر می گیرند . ترا با ایمان عهد کودکیم و با شوری دوست می دارم که در روزگار غم های دیرینه ام به کار می اوردم . ترا با عشقی دوست می دارم که در ان ایام به قدیسین می ورزیدم و ظاهرا ان را از

ادامه مطلب ...
برای دوست داشتنت

برای دوست داشتنتمحتاج دیدنت نیستم. اگر چه نگاهت آرامم می کندمحتاج سخن گفتن با تو نیستم. اگر چه صدایت دلم را می لرزاندمحتاج شانه به شانه ات بودن نیستم. اگر چه برای تکیه کردن ،شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!دوست دارم ،نگاهت کنم . صدایت را بشنوم. به تو تکیه کنمدوست دارم بدانی ،حتی اگر کنارم نباشی . باز هم ،نگاهت می کنم . صدایت را می شنوم . به تو تکیه می کنمهمیشه با منی ،و همیشه با تو هستم،هر جا که باشی.

ادامه مطلب ...
هرگز تو را فراموش نخواهم كرد

هرگز تو را فرموش نخواهم کرد حتی اگر مرا از یاد ببری و هرگز از تو رنجور نخواهم شد چرا که تو را دوست دارم چرا که مهربانی را در وجودت دیدم با معصومیتت وجودم را دگرگون ساختی نه تو عشق من را فراموش می کنی و نه قلب من از عشقت روی گردان می شود سوگند که وجود تو در سرنوشت من نوشته شده است و اگر با چشمان مهربانت اشاره ای کنی فرسنگها راه خواهم پیمود چرا که شب عشق بسیار طولانی است و قلبم در آرزوی تو می سوزد آنگاه که از برابر دیدگانم دور شوی خورشید وجودت پنهان می گردد و ابرهای غم و اندوه مرا در بر می گیرند و به دنیای غریبی می برند همیشه در قلبم حضور داری و

ادامه مطلب ...
عــــــــــــــــاشـــــــــقــــــــــانــــــــــه تــــــــریـــــــن

خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگویدهمان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای،درست در نقطه ی آغاز هستیوفای شمع رانازم ک بعد از سوختنب صد خاکستری در دامن پروانه میریزدن چون انسان ک بعداز رفتن همدمگل عشقش درون دامن بیگانه میریزدبه یادتان می آورم که زیباترین منش آدمیمحبت اوست پس محبت کنید،چه به دوست، چه به دشمنکه دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست . . .

ادامه مطلب ...
دورترین نقطه جهان برسد

خبر به دورترین نقطه جهان برسد نخواست او به من خسته بی گمان برسد شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد چه می کنی که اگر او را خواستی یک عمر به راحتی کسی از راه ناگهان برسد رها کنی برود از دلت جدا باشد به آنکه دوست ترش داشته به آن برسد رها کنی بروند تا دو پرنده شوند خبر به دورترین نقطه جهان برسد گلایه ای نکنی و بغض خویش را بخوری که هق هق تو مبادا به گوششان برسد خدا کند که نه . !! نفرین نمی کنم که مباد به او که عاشق او بودم زیان برسد خدا کند که فقط این عشق از سرم برود خدا کند که فقط آن زمان برسد. !!!.

ادامه مطلب ...
چقدر برام خوبه

چقدر برام خوبه نوازش دستهات وقتی دوست دارم میشنه رولبهاتچقدر برام خوبه شونه کردن موهات احساس خوشبختی معلومه از چشمهات چقدر برام خوبه تنهام نمیگذاری بیشتر از خودم حتی معلومه دوستم داریچقدر برام خوبه فقط تورو دارممنم تو رو هیچوقت تنها نمیگذارمچقدر برام خوبه ارامش چشمهات تسکین دردهام لبخند رو لبهاتوقتی که افسرده ام از تموم این دنیا هوا مو داری ای قشنگتر از رویاچقدر برام خوبه شنیدن حرفهاتوقتی دوست دارم میشینه رو لبهات احتیاج دوست داشتن چه حس زیبائی چقدر برام خوبه این عشق رویائیچقدر برام خوبه عشقی که به من دادی خوشحالم از اینکه کنارم ایستادیفکر بی ت

ادامه مطلب ...
مجنون

یکشبی مجنون نمازش را شکستبی وضو در کوچه لیلا نشستعشق آن شب مست مستش کرده بودفارغ از جام الستش کرده بودسجده ای زد بر لب درگاه اوپـُر ز لیلا شد دل پـُر آه اوگفت یا رب از چه خوارم کرده ایبر صلیب عشق. دارم کرده ایجام لیلا را به دستم داده ایوندر این بازی شکستم داده اینشتر عشقش به جانم می زنیدردم از لیلاست آنم می زنیخسته ام زین عشق، دل خونم مکنمن که مجنونم تو مجنونم مکنمرد این بازیچه دیگر نیستماین تو و لیلای تو . من نیستمگفت: ای دیوانه. لیلایت منمدر رگت پنهان و پیدایت منمسال ها با جور لیلا ساختیمن کنارت بودم و نشناختیعشق لیلا در دلت انداختمصد قمار ع

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه