شعرهای عاشقانه

هر شب

ماهی تنهایی ام. در حوض دلتنگی. هر شب. مهتاب را در آغوش میکشد. وحبابهای تنهایی را باد می کند!.

ادامه مطلب ...
بی وفا

ما را تو ای بی وفا دوست !!ما را تو ای نازنین یار !!دیگر فراموش کرده ایخورشیدی بودی و رفتیناگه چراغدلم رادر سینه خاموش کردی.

ادامه مطلب ...
لیاقت

لیاقت می خواهد واژه " ما " شدنلیاقت می خواهد "شریک " شدنتو خوش باش به همین "با هم " بودن های امروزتمن خوشم به خلوت تنهایی امتو بخند به امروزمن میخندم به فرداهایت.

ادامه مطلب ...
ﺳﻮﺯ ﻭ ﺳﺮﻣﺎ

ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺯ ﻭ ﺳﺮﻣﺎ ﺩﺳﺘــﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ . ﺩﺭ ﺟﯿﺒــــﺖ ﺑـــﮕﺬﺍﺭﺷﺎﻥ، ﺷﺎﯾﺪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻪ ﺟﯿﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ.

ادامه مطلب ...
روزهای بارانی

فیزیک بعدترها ثابت. می‌کند در روزهای بارانی جای خالی آدم‌ها بزرگ‌تر می‌شود.

ادامه مطلب ...
غمگین

غمگینم. همانند ِ ماهی !. وقتی تُنگش را. کنار ِ دریا گذاشته باشند . !.

ادامه مطلب ...
ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻠﺦ

ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻠﺦ ﯾﺎﺩش ﺭﺍ. ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ. ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ!. ﺷﺎﯾﺪ. ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺩﻫﺪ. ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ام ﺭﺍ.

ادامه مطلب ...
سيگار

سیگارم چه خوب درک می کند مرا. وای که چه زیبا کام میدهد. این نو عروس هر شب تنهایی هایم. لباس سپیدش را تا صبح برایم می سوزاند. و من تا صبح بر لبانش بوسه می زنم. چه لذتی می بریم از این همخوابگی. او از جان مایه می گذارد و. من از عمر. هر دو می سوزیم به پای هم.

ادامه مطلب ...
شعرسنگ

سنگ . کاغذ . قیچی اصلا چه فرقی میکند . وقتی تو آخرش با پنبه سر می بُری . !.

ادامه مطلب ...
سرگـــردانــــم

سرگـــردانــــم؛ شمـــا مـــردی را نـــدیـــده ایــــد بلنــد بــــالا بــــا کیفــی سنــگین بـــردوش و تـــلفن همــراهـــی در دستــــــــ کـــه حواسش جمـــع زنـــدگی نیست؟ شمـــا مردی را نــــدیــــده ایـــد؟ کــــه مـــوهـــای پیشـــانـی اش کمـی خلـوت استــــــــــــ و در شلوغـی هــا ازکنـــار خـــودش مـــی گـــذرد؟ مــــردی بــــا چشمـــانـــی نـــافـــذ کــــه در عـمق خیـــابــــان هــــای شب سیگــــار مـــی کشـــد تنهـــای تنهـــا؟ شمـــــا مـــردی را نـدیـده ایـد کــــه سـر مـن روی شـــانــــه هــــایش جــــا مــــانــــده بــــاشد؟.

ادامه مطلب ...
زندگی زیباست

زندگی زیباستاما. !!!جای من کجاست ؟؟؟زندگی زیباستاما. !!!از نگاه دیگرانزندگی زرد است و سبزآبی و سرخ و سفیداز نگاه دیگراناز نگاه من ناچیزو حقیرزندگی همچون یه رنگ تیره ایستدر بر افکار مندر بر این ذهن منزندگی زیباستاما. از نگاه دیگرانزندگی زیباستاما .

ادامه مطلب ...
تحقق آرزو

روزی ازم پرسیدی:. بزرگترین آرزوی توچیست؟. گفتم:تحقق یافتن آرزوی تو. اما افسوس هرگزندانستم. آرزوی تو جدایی از من بود.

ادامه مطلب ...
روزها

روزهایی دارد بس طولانی. اینجا که من هستم. اینجا آسمانش آبی ست آنجا را نمیدانم. اینجا هوا نیز دلتنگ است. دلتنگ نفسهایت. آنجا چگونه است؟؟من فقط عاشق اینم. عمری از خدا بگیرم. انقَدَر زنده بمونم. تا بجای تو بمیرم.

ادامه مطلب ...
شعردیگر

دیگر نه آدم آن آدم استو نه حوا، آن حوا من و تو زاده ی کدامین دو نخستینیمکه نه بوی آدمیت داریم ونه هوس حوا ؟!.

ادامه مطلب ...
دیشب شکستمش

دیشب شکستمش . . چو کودکی که نوک ِ مدادش را ،. لحظه ای که میبیند جای خالی را. با گزینه ی مناسب ، پُر نکرده است !. دیشب شکستمش . . وقتی که فهمیدم ، با بودن ِاوهم. چشمان ِ خسته ام ،. تو را نخواهد دید . . دیشب شکستمش . . بیچاره عینکم !. یک اخ هم نگفت !.

ادامه مطلب ...
دوره گرد

دوره گرد تو کوچمون داد میزد دمپایی پاره چراغ سوخته لباس کهنه خریداریم. گفتم قلب شکسته چی. میخری. گفت که اگر ارزش داشت که نمیشکستنش. یعنی قلب من دیگر خریداری ندارد؟؟؟؟؟؟؟.

ادامه مطلب ...
دستت را خوانده ام

دستت را خوانده ام دیگربیا . تمام ِ ورق هایم مال ِ تو" آس ِ" دلم را پس بده !.

ادامه مطلب ...
می ترسم

دست به صورتـم نزن!. می ترسم بیفتد نقاب خندانـی که بر چهره دارم!. و بعــد . سیل اشک هایـم. تو را با خود ببرد!!. باز من بمانـمُ و. تنهایــی.

ادامه مطلب ...
قفس تنهایی

در قفس تنهایی خویشچه غریبانه باید سر کنم وقتی که دوست داشتن رادر پشت پنجره های بسته به اسارت کشیده امتنهایی سزای من است.

ادامه مطلب ...
در عجبم

در عجبماز سیب خوردنِ مانکهاز آن فقط ” چوبش ” باقی می ماند. مگر این همه چــــــوب که خوردیماز یک سیــــب…. شروع نشد !؟.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه