سکوت

سکوت!!!

در نگاه ات همه ی مهربانی هاست:قاصدی که زندگی را خبر می دهد. و در سکوت ات همه ی صداها:فریادی که بودن را تجربه می کند.

ادامه مطلب ...
سکوت!!!

وقتی دوست داشتن میان من و تو نزدیک است. و حجم های خالی زندگی با نام من و تو پر نشد. وقتی سکوت می کنی. در برابر هر آنچه برای تو دارم. شاید تنها کلامی که ما را. به هم پیوند خواهد زد این باشد. "خداحافظ رفیق. !".

ادامه مطلب ...
سکوت!!!

حرفهایم را تعبیر می کنیسکوتم را تفسیر. دیروزم را فراموشفردایم را پیشگوئی. به نبودنم مشکوکیدر بودنم مردد. از هیچ گلایه می سازی. از همه چیز بهانه. منکجای این نمایشم ؟.

ادامه مطلب ...
سکوت!!!

هیچ نگو . صدای نفس‌ هایت کافی‌ ست ؛در هیاهوی سکوت ، نفس‌ خوانی می‌ کنم.

ادامه مطلب ...
سکوت!!!

سکوت یعنی یه حرف که تو دلمهیعنی یه اسم که رو لبامهیعنی یه شرم که تو چشامهیعنی یه آرزو که توی سینمهسکوت یعنی دوست دارم.

ادامه مطلب ...
مهر سکوت

از عشق کز اوست بر لبم مهر سکوت. هر دم رسدم بر دل و جان قوت و قوت. من بندهٔ عشق و مذهب و ملت من. عشق است و علی ذالک احیی و اموت.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه