باران

سلام به روزای ابری

سلام به روزهای ابری وقتی که قطرات باران راه زمین را پیش می گیرند وفداکارانه از آسمان خود را بر زمین می زنند تا ابراز همدردی کنندبا دلیوچشمی که نگران است و خیس و دلش به همین باران نم نم پاک خوشاست . سلام به گریه های بارانی سلام به بوی خاکی که وقتی چشمان توبر آن می بارند برای تو خودش را خوش بو می کند . غرض از این همه سلام، دلتنگی من هست و قلمی که به خون دلجوهر دارد و به خون جیگر نقشی می زند .

ادامه مطلب ...
شعر باران(می توان در قاب خیس پنجره )

می توان در قاب خیس پنجره. چک چک آواز باران را شنید. می توان دلتنگی یک ابر را. در بلور قطره ها بر شیشه دید. می توان لبریز شد از قطره ها. مهربان و بی ریا و ساده بود. می توان با واژه های تازه تر. مثل ابری شعر باران را سرود. می توان در زیر باران گام زد. لحظه های تازه ای آغاز کرد. پاک شد در چشمه های آسمان. زیر باران تا خدا پرواز کرد.

ادامه مطلب ...
شعر باران(باران وپنجره)

دیشب باران قرار با پنجره داشتدیشب باران قرار با پنجره داشتروبوسی آبدار با پنجره داشتیکریز به گوش پنجره پچ پچ کردچک چک، چک چک. چکار با پنجره داشت؟.

ادامه مطلب ...
شعر باران(کاش بارانی ببارد )

کاش بارانی ببارد قلبها را تر کندبگذرد از هفت بند ما صدا را تر کندقطره قطره رقص گیرد روی چتر لحظه هارشته رشته مویرگهای هوا را تر کندبشکند در هم طلسم کهنه ی این باغ راشاخه های خشک بی بار دعا را تر کندمثل طوفان بزرگ نوح در صبحی شگفتسرزمین سینه ها تا نا کجا را تر کندچترها تان را ببندید ای به ساحل مانده هاشاید این باران که می بارد شما را تر کند.

ادامه مطلب ...
هوای دلم بارانیست

هوا ابرِیــــــــست . چـــرا باران نمی بــــــــارد؟!هوای دلــــم را می گــویم . چند وقتی ســــت کــه بــارانی ام. !چه سکــوتیــــست اینـــــجا . !!به هـــــوای چتــــرت نیازمنـــــدم . مســــت می کنـــد چشمان تـــــو خیـــــال را . گوش کن . من نیازمند حرف های زیر بارانــــــم . حرف بـــزن . !همه چیـــز از بودن تــــو آغاز شد . و همـــــــــه چیز . از نبود تــــــو پایان می پــــــذیرد . !ای بــــــــی پایان مـــــن . .

ادامه مطلب ...
وای باران باران

وای باران بارانشیشه پنجره را باران شست. از دل من اما. چه کسی نقش تورا خواهد شستوای باران باران هر نفس ، بوی تو آید اینجاهر نفس، نام تو را گویم منیاد تو خاطر اید هرجاو ای باران باران گرچه تنهایم و از تو دورملیک سرشار از خاطر تولیک باشادی تو مسرورموای باران بارانگرچه یک لحظه تنها نبودم باتوبودم اما شب و روزشاد با خاطر زیبای تووای باران بارانمهربانی و سراسر خوبخوب و زیباتو چقدر خوشروییوای باران باراننفسم ، بازدمم ، یاد منی. منم و تنهاییتو همیشه در یاد منیوای باران بارانبهتر از رویاییسبزتر از مهر و بهارتو چقدر زیبایی.

ادامه مطلب ...
شعر باران (خیلی وقته بارون نزده)

خیلی وقته دیگه بارون نزده. رنگ عشق به این خیابون نزده. خیلی وقته ابری پرپر نشده. دل آسمون سبک تر نشده. مه سرد رو تن پنجره ها. مثل بغض توی سینه ی منه. ابر چشمام پر اشکه ای خدا. وقتشه دوباره بارون بزنه. خیلی وقته که دلم برای تو تنگ شده. قلبم از دوری تو بد جوری دلتنگ شده. بعد تو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست. کوه غصه از دلم رفتنی نیست. حرف عشق تو رو من با کی بگم؟. همه حرفها که آخه گفتنی نیست. خیلی وقته که دلم برای تو تنگ شده. قلبم از دوری تو بدجوری دلتنگ شده.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه