انواع ادبی

هفت شهر عشق را عطار گشت

هفت شهر عشق را عطار گشت (منطق الطیر/ بخش پانزدهم). مطمئنا بارها عنوان "هفت شهر عشق" را شنیده اید، هفت شهر عشق زاییده ذهن عطار است و از نظر او با گذراندن این هفت مرحله می توان به فناء فی الله و درک حق رسید. در این مقاله سه وادی از این هفت شهر را مرور می کنیم. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. در بخش قبلداستان، تا به آنجا پیش رفتیم که آخرین مرغ از هدهد می پرسد که چند فرسنگ تا به سیمرغ راه است و هدهد پاسخ می دهد: ما باید از هفت شهر عشق گذر کنیم. سپس عطار مرحله به مرحله این هفت شهر را برای ما بیان می کند. 1) وادی طلب عطار وادی و شهر اول را "طلب"

هفت شهر عشق هفت شهر عشق را عطار گشت عطار و هفت شهر عشق

ادامه مطلب ...
یارب چه خوش اتفاق باشد

یارب چه خوش اتفاق باشد (لیلی و مجنون/ بخش دوازدهم). در بخش قبلی داستان تا به آنجا پیش رفت که لیلی نامه ای به مجنون می نویسد و آن را توسط واسطه ای به مجنون می رساند. مجنون که با دیدن نامه لیلی از خود بی خود شده بود و قرار و آرام نداشت، پس از مدتی شروع به خواندن نامه او کرد، درد دل لیلی را شنید و در جواب لیلی نامه ای نوشت. آسیه بیاتانی - بخش ادبیات تبیان. مجنون به رسم ادب و به رسم عشق و بندگی، نامه را با نام خدا و اینچنین آغاز می کند:. بود اول آن خجسته پرگار نام ملکی که نیستش یار. دانای نهان و آشکارا کو داد گهر به سنگ خارا. دارای سپهر و اختران

یارب چه خوش اتفاق باشد

ادامه مطلب ...
تجلی مشیت الهی در تولد عشق و حماسه

تجلی مشیت الهی در تولد عشق و حماسه واکاوی داستان زال و رودابه در شاهنامه فردوسی. فردوسی حکیم با نگارش شاعرانه این داستان، الگوی داستانی ویژه ای را ارائه داده که خاص دوره پهلوانی است و تازگی آن در مجاز کردن عشق ممنوع میان قومی که نسبت به آداب و رسوم نیاکانی خود پایبند بوده اند. بخش ادبیات تبیان. زال در این داستان، چهره ای معنوی دارد و خوی پهلوانی او در پیوند با آدمیان و رویدادها و پدیده های هستی اطراف او نمایان می شود. صداقت و درستی زال را در صاف و رک گویی و صراحت بیانش می توان جست: «نباشد بدین سام، همداستان / همان شاه چون بشنود داستان» و به س

تجلی عشق الهی

ادامه مطلب ...
پایان فریدون

پایان فریدون در این نوشتار، که بخش پایانی اساطیری شاهنامه است ،به داستان فریدون و انتقامجویی و خونخواهی او از سلم و تور توسط منوچهر می پردازیم. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. در بخش قبل داستان تا به انجا پیش رفت که فریدون در برابر ظلم و بیدادی که سلم و تور در حق ایرج کردند، بهترین راه حل را چاره دید تا با گذشت زمان، روزگار انتقام مرگ مظلومانه ایرج را بگیرد. از طرفی از خداوند خواست که آنقدر عمر طولانی داشته باشد که بتواند ببیند که انتقام ایرج گرفته شده است. در قصر ایرج، زنی از او باردار بود، ان زن دختری زایید، دختر بزرگ شد و با برادرزاده فرید

ادامه مطلب ...
شکایت قاضی از آفتِ قضا

شکایت قاضی از آفتِ قضا. مولوی در مثنوی معنوی این کتاب شگرف و این اثر والا مقام ،حکایتی را با همان هدف همیشگی، پند و اندرز به صورت غیرمستقیم می آورد، حکایت فردی که بر مسند قضاوت نشسته و بیم آن دارد که آیا می تواند از عهده ی قضاوت بر آید یا خیر. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. به جرات می توان گفت که مثنوی معنوی مولانا تنها اثری است که شما به دنبال پاسخ هر پرسشی که باشید، بدون شک جواب خود را در آن خواهید یافت. این شاهکار بزرگ که به آن قرآن فارسی هم گفته می شود، سرشار از تمثیل، اسرار، آیات و اشاراتی پنهانی است که تنها عاشقان حقیقت به خوبی می توا

ادامه مطلب ...
روزنامه علمیه دولت علیه ایران

روزنامه علمیه دولت علیه ایران قسمت دوم. دربخش قبل اشاره کردیم که بخش عمده ای از ادبیات شامل مجلات و روزنامه ها است. در این نوشته،سه روزنامه که از سال 1280 تا سال 1324 ه. ق دوام داشتند، معرفی می شود. این روزنامه ها عبارتند از: روزنامه ی علمیه ی دولت علیه ایران، روزنامه ملت سنّیه ایران و روزنامه دولت ایران. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. روزنامه علمیه دولت علیه ایران که به طور خلاصه به آن روزنامه علمیه گفته می شد، در سال 1280به سه زبان فارسی، عربی و فرانسه تاسیس شد و در مدت هفت سال مجموعا پنجاه و سه شماره از آن انتشار یافت. لوگوی صفحه اول روز

روزنامه علمیه دولت علیه ایران روزنامه دولت ایران روزنامه دولت علیه ایران

ادامه مطلب ...
روزنامه علمیه دولت علیه ایران

روزنامه علمیه دولت علیه ایران قسمت دوم. دربخش قبل اشاره کردیم که بخش عمده ای از ادبیات شامل مجلات و روزنامه ها است. در این نوشته،سه روزنامه که از سال 1280 تا سال 1324 ه. ق دوام داشتند، معرفی می شود. این روزنامه ها عبارتند از: روزنامه ی علمیه ی دولت علیه ایران، روزنامه ملت سنّیه ایران و روزنامه دولت ایران. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. روزنامه علمیه دولت علیه ایران که به طور خلاصه به آن روزنامه علمیه گفته می شد، در سال 1280به سه زبان فارسی، عربی و فرانسه تاسیس شد و در مدت هفت سال مجموعا پنجاه و سه شماره از آن انتشار یافت. لوگوی صفحه اول روز

روزنامه علمیه دولت علیه ایران روزنامه دولت ایران روزنامه دولت علیه ایران

ادامه مطلب ...
نالیدن ستون حنانه برای پیامبر(ص)

نالیدن ستون حنانه برای پیامبر(ص). یکی دیگر از داستان های مثنوی که در قالب تمثیل بیان شده است، نالیدن ستون حنانه است. ستون حنانه (ناله کننده)، ستونی بوده است از درخت خرما که حضرت رسول در مسجد به آن تکیه می دادند و خطابه و موعظه می نمودند. بعدها برای آن حضرت منبری ساختند که بر فراز آن می نشستند و سخن می گفتند. در نتیجه آن ستون به دلیل دور شدن از حضرت به ناله و زاری پرداخت و از این هجران به فغان آمد. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. یکی دیگر از داستان های مثنوی که در قلب تمثیل بیان شده است، نالیدن ستون حنانه است. ستون حنانه (ناله کننده)، ستون

نالیدن ستون حنانه

ادامه مطلب ...
ادبیات پلیسی- جنایی در ایران

ادبیات پلیسی- جنایی در ایران. سال‌هایی طولانی از آن زمان که ادبیات پلیسی - جنایی، در اذهان علاقه‌مندان به ادبیاتی نازل معنا می‎شد گذشته است، اکنون دیگر این‌گونه آثار در میان علاقه‌مندان جدی ادبیات طرفداران خاص خود را دارد که پرده از راز این علاقه برمی‎دارند. فرآوری: مهسا رضایی -بخش ادبیات تبیان. در ایران نیز دست‌کم در یکی دو دهه‎ی اخیر شاهد یک رویکرد تازه (و دوباره) به ادبیات پلیسی - جنایی هستیم (اگر نه در حوزه‌ی داستان‎نویسی، بلکه در حوزه‌ی ترجمه)؛ با این وصف ادبیات پلیسی - جنایی در ایران حکایتی دیگرگونه داشته و شاید بیش از دیگر کشورها با کم

ادامه مطلب ...
ادبیات پلیسی- جنایی در ایران

ادبیات پلیسی- جنایی در ایران. سال‌هایی طولانی از آن زمان که ادبیات پلیسی - جنایی، در اذهان علاقه‌مندان به ادبیاتی نازل معنا می‎شد گذشته است، اکنون دیگر این‌گونه آثار در میان علاقه‌مندان جدی ادبیات طرفداران خاص خود را دارد که پرده از راز این علاقه برمی‎دارند. فرآوری: مهسا رضایی -بخش ادبیات تبیان. در ایران نیز دست‌کم در یکی دو دهه‎ی اخیر شاهد یک رویکرد تازه (و دوباره) به ادبیات پلیسی - جنایی هستیم (اگر نه در حوزه‌ی داستان‎نویسی، بلکه در حوزه‌ی ترجمه)؛ با این وصف ادبیات پلیسی - جنایی در ایران حکایتی دیگرگونه داشته و شاید بیش از دیگر کشورها با کم

ادامه مطلب ...
شادی در ذات ایرانیان

شادی در ذات ایرانیان گفتاری از میرجلال الدین کزازی. در سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی ، عمده فعالیت مردم معطوف به رتق و فتق امور اولیه زندگی و تامین معاش شده. نخستین پیامد آن هم کمرنگ شدن «تفریح» و «شادی» است. میرجلال الدین کزازی چندی پیش در گفت و گویی به ریشه یابی شادی در زندگی ایرانیان پرداخت و از قِبل آن جشن نوروز را به عنوان یکی از ریشه های اصلی شادی ایرانیان مورد کنکاش قرار داد. گفتار این چهره ماندگار ادبیات را در ادامه می خوانید: فرآوری: مهسا رضایی -بخش ادبیات تبیان. چرا سهم شادی در زندگی ما کم شده است؟ آن چه من به گونه ای کلان و

شادی ایرانیان

ادامه مطلب ...
گفت ما را هفت وادی در ره است

گفت ما را هفت وادی در ره است (منطق الطیر/ بخش چهاردهم). در بخش سیزدهم داستان منطق الطیر باز دهمین مرغ هم سوال خود را از هدهد پرسید و پاسخ را دریافت کرد، حال مابقی مرغان مشتاق این هستند که سوال های خود را پرسیده و پاسخ را دریافت کنند. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. مرغ دوازدهم:. پرسش بعدی از هدهد این است که هیچگاه، هیچ آرزو و خواستی از من برآورده نشد و من همیشه غمگین بوده ام . من چطور می توانم با این غم کنار بیایم؟. پاسخ هدهد: مراد و نامرادی این دنیا لحظه ای زودگذر است و ثبات ندارد. چون دنیا به این سرعت می گذرد تو نیز از آن بگذر چرا که چیزی

گفت ما را هفت وادی هفت وادی در ره است گفت ما را هفت وادی در ره است

ادامه مطلب ...
روزنامه و روزنامه نویسی

روزنامه و روزنامه نویسی. یک بخش عمده از ادبیات شامل مجلات و روزنامه های بسیاری است که از دیرباز نقش مهمی در زندگی ما ایفا کرده است. کمتر کسی از تاریخچه و چگونگی پیدایش روزنامه اطلاع دارد، قصد داریم در چند مقاله چکونگی پیدایش روزنامه، اولین روزنامه ها و روزنامه های تهران و شهرستان ها را مرور کنیم. آسیه بیاتانی بخش ادبیات تبیان. کلمه روزنامه در زبان فارسی ریشه بسیار قدیمی دارد و در بسیاری از کتاب های قرون اولیه اسلامی این کلمه یا عربی شده آن به صورت " روزنامجه" دیده می شود. در کل روزنامه در زمان های قدیم به معنای دفتر یادداشت ها و گزارش های ر

روزنامه نویسی

ادامه مطلب ...
اولین برادر کُشی در شاهنامه

اولین برادر کُشی در شاهنامه (پادشاهی فریدون/بخش چهارم). در بخش سوم داستان به آنجا رسیدیم که فریدون نتوانست ایرج را از رفتن به نزد برادران باز دارد. ایرج مهربانتر و خوش ذات تر از این بود که بتواند قبول کند که برادران کمر به قتل او بسته اند و جانش در خطر است. فریدون کوشید تا پسر را از این قصد باز دارد، اما چون ایرج بر عزم خود مصمم بود ناگزیر موافقت کرد اما به او اندرز داد که سپاهی با خود همراه برد تا مبادا برادران به او گزندی برسانند. ایرج این اندرز را نپذیرفت و گفت به نیت سازش و دوستی و جلب محبت برادران می رود نه برای جنگ و درگیری. آسیه بیا

ادامه مطلب ...
اولین برادر کُشی در شاهنامه

اولین برادر کُشی در شاهنامه (پادشاهی فریدون/بخش چهارم). در بخش سوم داستان به آنجا رسیدیم که فریدون نتوانست ایرج را از رفتن به نزد برادران باز دارد. ایرج مهربانتر و خوش ذات تر از این بود که بتواند قبول کند که برادران کمر به قتل او بسته اند و جانش در خطر است. فریدون کوشید تا پسر را از این قصد باز دارد، اما چون ایرج بر عزم خود مصمم بود ناگزیر موافقت کرد اما به او اندرز داد که سپاهی با خود همراه برد تا مبادا برادران به او گزندی برسانند. ایرج این اندرز را نپذیرفت و گفت به نیت سازش و دوستی و جلب محبت برادران می رود نه برای جنگ و درگیری. آسیه بیا

ادامه مطلب ...
"کینه شتر" چگونه ضرب المثل شد؟

"کینه شتر" چگونه ضرب المثل شد؟. کینه شتری کینه پی گیری است که تاکنون سابقه نشان نداده که پذیرایی و ملاطفت مجدد ساربان بتواند آن را تعدیل کند. شتر خشمگین همواره منتظر فرصت مناسب است که انتقامش را از ساربان متجاوز بگیرد. بخش ادبیات تبیان. بشر جایزالخطاست و از این رو بسیاری از اعمال و رفتار آدمی که ناشی از اشتباه یا علت جهالت و جوانی باشد قابل عفو و بخشایش است ولی بعضیها که لذت عفو را نچشیده‌اند در انتقام و کینه توزی چنان یکدنده و مقاوم هستند که به هیچ وجه حاضر نمی‌شوند ذره‌ای ازانتقامجویی خارج شوند. کینه توزی این گونه افراد لجوج و یکدنده درعرف

ضرب المثل کینه شتر ضرب المثل

ادامه مطلب ...
از سفرتان بنویسید، جایزه بگیرید

از سفرتان بنویسید، جایزه بگیرید. نوشتن خاطرات یکی از ارکان جدا نشدنی سفر است. در گذشته های دور شاید نوشتن رویدادهایی که در طول سفر اتفاق می افتاد، آنچنان ارزشمند بود که گاه دلیل اصلی به جان خریدن مخاطرات و سختی های سفر می شد. همین نکته بود که در گذشته گردشگران را «ماجراجو» می خواندند. فرآوری: مهسا رضایی -بخش ادبیات تبیان. گواه این نکته خاطرات بسیاری از گردشگران قدیمی نظیر مارکو پولو، بازرگان ایتالیایی است، اما نوشتن خاطرات سفر جدا از مشهور شدن و ابراز وجود چه فوایدی برای خوانندگان داشته است؟. یکی از اصلی ترین دلایل جذابیت خواندن سفرنامه ها،

ادامه مطلب ...
پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید؟

پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید؟. سری به سلسله پادشاهان شاهنامه می زنیم و در کنار ن، شخصیت های معروف این کتاب را دوباره مرور می کنیم؛ شخصیت هایی که ماجراهای نها، بسیار شنیدنی است. فرآوری: مهسا رضایی -بخش ادبیات تبیان. شاهنامه را به نوعی می توان حماسی ترین و ملی ترین کتاب شعر و نظم ایران دانست. سراینده ن فردوسی بزرگ، البته 30 سال تمام رنج برد تا سرایش این شاهکار ادبیات فارسی را به پایان برساند. 1 - نخستین شاه داستان شاهنامه با کیومرث یا گیومرت شروع می شود؛ او اولین پادشاه شاهنامه است، بر طبق شاهنامه او در کوه زندگی می کرده و عادت های خاصی

ادامه مطلب ...
رسیدن نامه لیلی به مجنون

رسیدن نامه لیلی به مجنون (لیلی و مجنون/بخش یازدهم). در بخش قبل غم نامه لیلی و مجنون، پدر مجنون به سراغش آمده و از او می خواهد که از این جنون دست برداشته و به قبیله بازگردد چرا که او دیگر توان رهبری قبیله را ندارد و به حضور مجنون نیاز دارد. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. مجنون به او پاسخ می دهد که:. فرمان تو کردنی است دانم گوشم که کنم نمی‌توانم. در وحشت خویش گشته‌ام گم وحشی نزید میان مردم. مجنون نمی تواند خواسته پدر را اجرا کند چرا که دیگر نمی تواند در میان آدمیان زندگی کند. پیرمرد سرخورده با فرزند شیدای خود وداع گفت و به قبیله باز آمد و آخر

نامه لیلی و مجنون نامه لیلی به مجنون نامه های لیلی به مجنون

ادامه مطلب ...
قتل های خیابان مورگ

قتل های خیابان مورگ قتل های خیابان مورگ نوشته ادگار آن پو ،ساخته روبر فلورِی. قتل های خیابان مورگ به کارگردانی روبر فلورِی یکی از اقتباس های صورت گرفته از آثار ادگار آلن پو در ده سی میلادی است. در این فیلم بلا لوگوسی، لئون ایمز (در اینجا با نام لئون وی کاف) ، سیدنی فاکس، براندون هرست و نوبل جانسون نقش آفرینی کرده اند. بخش ادبیات تبیان. در پاریس سال 1845، دکتر میراکل (بلا لوگوسی) دانشمندی که سخت مجذوب عقاید داروین شده است، گوریلی به نام اریک را به معرض نمایش عمومی می گذارد. او که از اریک به عنوان انسان اولیه یاد می کند، حرف های اریک را برای

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه