انواع ادبی

به دنیا آمدن زال

به دنیا آمدن زال (داستان منوچهر، بخش دوم). یکی از اصلی ترین نقش های داستان های شاهنامه، پهلوان است. پهلوان در شاهنامه نماینده مردمی است که در صحنه سیاسی حضور دارند تا شاه هیچ جایی برای استبداد نداشته باشد. اگر چه کار اصلی پهلوان حراست و حفاظت از کشور است اما وظیفه او تنها این نیست، او می تواند راهنمای شاه باشد تا او پیمان نشکند، به بیراهه نرود و اصول مملکت و کشور داری را زیر پا نگذارد. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. یکی از این پهلوانان، زال فرزند سام است. زال دردوران منوچهر به دنیا می آید و تبدیل به یکی از پهلوانان بی بدیل شاهنامه می شود

به دنیا آمدن به دنیا آمدن زال

ادامه مطلب ...
به دنیا آمدن زال

به دنیا آمدن زال (داستان منوچهر، بخش دوم). یکی از اصلی ترین نقش های داستان های شاهنامه، پهلوان است. پهلوان در شاهنامه نماینده مردمی است که در صحنه سیاسی حضور دارند تا شاه هیچ جایی برای استبداد نداشته باشد. اگر چه کار اصلی پهلوان حراست و حفاظت از کشور است اما وظیفه او تنها این نیست، او می تواند راهنمای شاه باشد تا او پیمان نشکند، به بیراهه نرود و اصول مملکت و کشور داری را زیر پا نگذارد. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. یکی از این پهلوانان، زال فرزند سام است. زال دردوران منوچهر به دنیا می آید و تبدیل به یکی از پهلوانان بی بدیل شاهنامه می شود

به دنیا آمدن به دنیا آمدن زال

ادامه مطلب ...
رس��دن مرغان به بارگاه سیمرغ

رسیدن مرغان به بارگاه سیمرغ (منطق الطیر/ بخش آخر). یکی از الزامات طی کردن مسیر حقیقت، داشتن پیر و مرادی است که با عقبه و سختی های مسیر آشنا بوده تا بتواند سالک و رهرو را به خوبی هدایت کند. طی کردن این مرحله بدون همراهی خضری که راه بلد باشد، کاری عجیب و دیوانگی است. چراکه منزل بس خطرناک ست و به قول اعجوبه ادبیات پارسی، حافظ شیرین سخن، ظلمات ست بترس از خطر گمراهی. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. در بخش گذشته داستان سفر مرغان تا به آنجا پیش رفت که هدهد هفت مرحله عشق و خطرات آن را برای مرغان بازگو کرد. زین سخن مرغان وادی سربه سر / سرنگون گشتند

ادامه مطلب ...
روزنامه های فارسی در خارج از ایران

روزنامه های فارسی در خارج از ایران. از آنجایی که دیکتاتورها و پادشاهان خودکامه مایل نیستند که چیزی بر خلاف میل خود بشنوند در عهد ناصری تمام روزنامه ها، حتی آنهایی که عنوان ملتی داشت هم دولتی بوده و سانسور می شدند. حتی در عهد سلطنت کوتاه مظفرالدین شاه تا زمان مشروطیت هیچ روزنامه انتقادی حق انتشار نداشت. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. به دلیل همین سانسورها و سختگیری ها، روزنامه های ایرانی که در خارج از ایران چاپ می شد به صورت قاچاق و به وسیله مسافران، جهان گردان و زوَار یا ضمن بارهای تجاری به ایران فرستاده می شد و به شکل محرمانه دست به دست می

روزنامه های فارسی خارج از ایران روزنامه فارسی ایران روزنامه های فارسی ایران

ادامه مطلب ...
دعوت حافظ به مستی

دعوت حافظ به مستی. سخنان دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده درباره‌ی حافظ با عنوان «از مستی تا ترک هستی» . بخش ادبیات تبیان. حافظ در ناخودآگاه ذهن هنری خود به عدد 7 عنایت دارد مدرس‌زاده سخنانش را این‌گونه آغاز کرد: در چنین درس‌گفتارهایی رسم بر این است که غزلی که از همه معروف‌تر است و همه آن را شنیده‌اند و بار‌ها خوانده‌اند، بحث بشود. ولی من در مرور غزل‌های حافظ به غزل 351 دیوان رسیدم، با مطلع: «حاشا که من به موسم گل ترک می‌کنم / من لاف عقل می‌زنم این کار کی کنم». این غزل به دلایلی با غزل فاتحه الکتاب دیوان حاف1 یعنی غزل «الا یا ای‌ها الساقی» بیشترین ش

حافظ مستی حافظ و مستی

ادامه مطلب ...
سخنان استاد محمود ارول قلیچ

سخنان استاد محمود ارول قلیچ. پروفسور دکتر محمود ارول قلیچ استاد عرفان و تصوف دانشگاه معروف «مرمره» استانبول است و همگام با عرفان – که عرصه ی نهادین و مرکزی فعالیت اوست – در حکمت (فلسفه اسلامی)، شعر و ادبیات، زیبایی شناسی، هنر و سیاست نیز دستی دارد. فرآوری: زهره سمیعی- بخش ادبیات تبیان. از پروفسور ارول قلیچ، شش اثر ارزشمند چاپ شده که یکی از آنها اخیراً به فارسی ترجمه و از سوی انتشارات «حقیقت» منتشر شده است. کتاب دیگری از او که مقدمه ای است بر اندیشه های ابن عربی و به فارسی ترجمه شده، از سوی انتشارات هرمس زیر چاپ است. کتاب «صوفی و شعر» او در ت

محمود ارول قلیچ

ادامه مطلب ...
رسیدن مرغان به بارگاه سیمرغ

رسیدن مرغان به بارگاه سیمرغ (منطق الطیر/ بخش آخر). یکی از الزامات طی کردن مسیر حقیقت، داشتن پیر و مرادی است که با عقبه و سختی های مسیر آشنا بوده تا بتواند سالک و رهرو را به خوبی هدایت کند. طی کردن این مرحله بدون همراهی خضری که راه بلد باشد، کاری عجیب و دیوانگی است. چراکه منزل بس خطرناک ست و به قول اعجوبه ادبیات پارسی، حافظ شیرین سخن، ظلمات ست بترس از خطر گمراهی. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. در بخش گذشته داستان سفر مرغان تا به آنجا پیش رفت که هدهد هفت مرحله عشق و خطرات آن را برای مرغان بازگو کرد. زین سخن مرغان وادی سربه سر / سرنگون گشتند

ادامه مطلب ...
سیمای امام رئوف در آیینه‌ شعر

سیمای امام رئوف در آیینه‌ شعر. امام رضا (ع)، ستاره‌ هشتمِ ولایت، که به امام رئوف معروف هستند، جوانه‌ی مهر و محبتی جاودانه در دلِ شیعیان خود کاشته‌‌اند. سرودن از همچون اویی و در مدح و ثنای آن بزرگوار قلم زدن، محدود به هیچ زمان و مکان خاصی نیست. مریم سمیعی -بخش ادبیات تبیان. دین و شریعت برای بیان و تبلیغ اصول و ارکان خود نیازمند زبانی رسا است. ادبیات مذهبی گونه‌ای ادبی است که به عنوان رسانه‌ای موفق قادر است به شکلی موثر در خدمت بیان اعتقادات مذهبی قرار بگیرد. اشعار مذهبی با توسل به معجونی از احساس، ریتم، آهنگ و اعتقاداتِ شاعر با ظرافتی خاص د

امام رئوف شعر

ادامه مطلب ...
آغاز بخش پهلوانی شاهنامه

آغاز بخش پهلوانی شاهنامه (منوچهر/بخش اول). شاهنامه عزت و افتخار ملی است و هیچ قومی با داشتن چنین پیشینه ای اینگونه عجیب به تاراج فرهنگی و قومیتی نرفته است. اگر هر یک از ما تنها بخش پهلوانی شاهنامه را مطالعه می کردیم و آن را همیشه به یاد داشتیم، بدون شک بیشتر از حال به ملیت، قومیت و گذشته خود مفتخر بودیم. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. در بخش گذشته با پایان گرفتن داستان فریدون، بخش اساطیری شاهنامه هم پایان گرفت. اما داستان همچنان ادامه دارد، حال نوبت آن است که با پهلوان های ملی و میهنی ایران آشنا شویم. بزرگ زادگانی اصیل که کاری جز حفظ مرز،

ادامه مطلب ...
پایان عشق لیلی و مجنون

پایان عشق لیلی و مجنون (بخش آخر). یکی از غم انگیزترین و تاثیر گذارترین داستان های عاشقانه فارسی، داستان عشق لیلی و مجنون است. این افسانه اگرچه ریشه ای سامی و عرب دارد، اما از آنجا که توسط یکی از بزرگترین و قوی ترین داستان سرایان زبان و ادب پارسی، یعنی "نظامی گنجوی" سروده شده است، جزو ماندگارترین غم نامه ها و عاشقانه های ادبی دنیاست. آسیه بیاتانی- بخش ادبیات تبیان. در بخش گذشتهداستان تا به آنجا پیش رفت که نامه هایی بین لیلی و مجنون رد و بدل می شود و وجود همین نامه ها شوریدگی و شیدایی مجنون را چند برابر می کند. ابن السلام شوهر لیلی زندگی تلخ و

پایان لیلی و مجنون عشق لیلی مجنون عشق لیلی و مجنون

ادامه مطلب ...
جراید شهرستان ها

جراید شهرستان ها. بحث داغ روزنامه و روزنامه داری تنها مختص به پایتخت نبود، بلکه همزمان با تهران در سایر شهرستان ها هم علاقه‌مندان به اخبار دفاتر روزنامه برای خود دایر کردند. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. پس از معرفی روزنامه های پایتخت در بخش قبل حال نوبت روزنامه هایی است که در شهرستان ها چاپ می شدند. در این مقاله این دسته از روزنامه ها را با یکدیگر مرور خواهیم کرد. روزنامه ملتی: قدیمی ترین روزنامه ای که بعد از وقایع اتفاقیه در ایران و برای نخستین بار در شهرستان ها دایر شد، روزنامه ای است به نام "روزنامه ملتی" که در تبریز منتشر گردید و خبری

ادامه مطلب ...
ادبیات از نوع فانتزی

ادبیات از نوع فانتزی. یکی از ویژگی‌های اصلی ادبیات فانتزی دگرگون کردن قوانین و قواعد حاکم در دنیای بیرونی است. نویسنده با قاعده‌های خاص خود جهانی متفاوت را خلق می‌کند که در آن حوادث از اصولِ دیگری پیروی می‌کنند. در داستان‌های فانتزی به زیبایی همه‌ی آنچه که در دنیای واقعی، عادی است، غیرمنتظره می‌شود و همه‌ی آنچه که در دنیایِ واقعی غیرمنتظره است، واقعی می‌شود. مریم سمیعی- بخش ادبیات تبیان. انسان به عنوان موجودی ناطق، در همه‌ی اعصار نیاز به خیال‌پردازی و پرورش تصورات داشته است. حتی انسان غارنشین که نوشتن نمی‌دانست با کمترین تجهیزات یعنی با کن

ادبیات فانتزی

ادامه مطلب ...
پایان عشق لیلی و مجنون

پایان عشق لیلی و مجنون (بخش آخر). یکی از غم انگیزترین و تاثیر گذارترین داستان های عاشقانه فارسی، داستان عشق لیلی و مجنون است. این افسانه اگرچه ریشه ای سامی و عرب دارد، اما از آنجا که توسط یکی از بزرگترین و قوی ترین داستان سرایان زبان و ادب پارسی، یعنی "نظامی گنجوی" سروده شده است، جزو ماندگارترین غم نامه ها و عاشقانه های ادبی دنیاست. آسیه بیاتانی- بخش ادبیات تبیان. در بخش گذشتهداستان تا به آنجا پیش رفت که نامه هایی بین لیلی و مجنون رد و بدل می شود و وجود همین نامه ها شوریدگی و شیدایی مجنون را چند برابر می کند. ابن السلام شوهر لیلی زندگی تلخ و

پایان لیلی و مجنون عشق لیلی مجنون عشق لیلی و مجنون

ادامه مطلب ...
سفرنامه‌نویسی و خاطره‌نویسی

سفرنامه‌نویسی و خاطره‌نویسی. نوشتن خاطرات و سفرنامه‌ها عمری طولانی دارد و به نظر راهی درست برای انتقال تجربیات و یافته‌ها از نسلی به نسل دیگر است. برای نوشتن حتما لازم نیست که فرد یک موقعیت شغلی و یا اجتماعی خاص داشته باشد. هرکسی از پنجره‌ی نگاه خود می‌تواند به زیبایی، دیده‌ها و شنیده‌های خود را به زنجیرِ مانایِ نوشتن بکشد. مریم سمیعی -بخش ادبیات تبیان. فصلِ تابستان، فرصتی برای گردش و فراغ خاطر و سفر رفتن مهیا می‌سازد و آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلف را به ارمغان می‌آورد. بازدید از موزه‌ها، آثار باستانی‌ای که برخی از آن‌ها قرن‌ها ع

ادامه مطلب ...
سفرنامه‌نویسی و خاطره‌نویسی

سفرنامه‌نویسی و خاطره‌نویسی. نوشتن خاطرات و سفرنامه‌ها عمری طولانی دارد و به نظر راهی درست برای انتقال تجربیات و یافته‌ها از نسلی به نسل دیگر است. برای نوشتن حتما لازم نیست که فرد یک موقعیت شغلی و یا اجتماعی خاص داشته باشد. هرکسی از پنجره‌ی نگاه خود می‌تواند به زیبایی، دیده‌ها و شنیده‌های خود را به زنجیرِ مانایِ نوشتن بکشد. مریم سمیعی -بخش ادبیات تبیان. فصلِ تابستان، فرصتی برای گردش و فراغ خاطر و سفر رفتن مهیا می‌سازد و آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلف را به ارمغان می‌آورد. بازدید از موزه‌ها، آثار باستانی‌ای که برخی از آن‌ها قرن‌ها ع

ادامه مطلب ...
فناشدن، تنها راه وصال

فناشدن، تنها راه وصال (منطق الطیر/بخش شانزدهم). در میان شاعران، هیچ شاعری به اندازه عطار نیشابوری مسایل عمیق عرفانی را با ساده ترین بیان، عنوان نکرده است. تا قبل او افراد بسیاری راه رسیدن به خدا را مرحله بندی کرده بودند، اما با ظهور او در دنیای عرفان این راه به کوتاه ترین مسیر تبدیل شد و با نام "هفت شهر عشق" شهرت یافت. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. در بخش قبل از هفت شهر عشق، سه مرحله از هفت مرحله مورد نظر عطار را با یکدیگر مرور کردیم. در این مقاله به چهار مرحله دیگر اشاره می کنیم. پس از طلب، عشق و معرفت، چهارمین وادی که عطار برای رسیدن به

ادامه مطلب ...
فناشدن، تنها راه وصال

فناشدن، تنها راه وصال (منطق الطیر/بخش شانزدهم). در میان شاعران، هیچ شاعری به اندازه عطار نیشابوری مسایل عمیق عرفانی را با ساده ترین بیان، عنوان نکرده است. تا قبل او افراد بسیاری راه رسیدن به خدا را مرحله بندی کرده بودند، اما با ظهور او در دنیای عرفان این راه به کوتاه ترین مسیر تبدیل شد و با نام "هفت شهر عشق" شهرت یافت. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. در بخش قبل از هفت شهر عشق، سه مرحله از هفت مرحله مورد نظر عطار را با یکدیگر مرور کردیم. در این مقاله به چهار مرحله دیگر اشاره می کنیم. پس از طلب، عشق و معرفت، چهارمین وادی که عطار برای رسیدن به

ادامه مطلب ...
روزنامه های پسا دولتی

روزنامه های پسا دولتی. پس از معرفی چند روزنامه دولتی و معروف که در پایتخت منتشر می شد، حال نوبت به معرفی سایر روزنامه هایی است که چه به زبان فارسی و چه به زبانهای دیگر منتشر می شد. در این مقاله سایر جراید تهران را به شما معرفی می کنیم. آسیه بیاتانی -بخش ادبیات تبیان. در بخش قبل از سری مجموعه روزنامه و روزنامه نویسی درباره دو روزنامه مهم دیگری که در تهران منتشر می شد صحبت کردیم. حال نوبت سایر روزنامه ها است که در این مقاله آنها را معرفی می کنیم. دو روزنامه به زبان فرانسه: در سال 1292 هجری قمری، میرزا حسین خان سپهسالار تصمیم گرفت که برای معرف

روزنامه دولتی روزنامه های دولتی

ادامه مطلب ...
بی‌عطش اظهار فضل و بندگی؟

بی‌عطش اظهار فضل و بندگی؟ رمضان در شعر فارسی. ماه مبارک رمضان برترین و زیباترین ماه خداوند است. درباره ویژگی‌های منحصربه‌فرد این ماه نوشته‌ها و سخنان زیادی نوشته و گفته شده است. حتی خداوند نیز در قرآن مجید به ذکر فضایل این ماه پرداخته است. پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار هم روایات فراوانی در بزرگداشت این ماه بیان فرموده‌اند. بزرگی و زیبایی این ماه در نگاه شاعران نیز پوشیده نمانده است. شاعران بزرگ پارسی‌گو از رودکی، فردوسی، سعدی، حاف1 مولوی تا خاقانی، نظامی و بیدل و . شعرهای زیادی در نکوداشت این ماه سروده‌اند. شاعران معاصر هم دفاتر شعر خ

ادامه مطلب ...
پیام شاهنامه

پیام شاهنامه. شاهنامه به نام «خداوند جان و خرد» آغاز می‌شود. اینکه از صفات بیکران خداوندی، بر جان آفرینی و خردبخشی او تکیه می‌کند، می‌خواهد بگوید که مهمتر از هر چیزی جان است و زندگی، و زندگی باید با خردمندی توام باشد. از اینجاست که در سراسر شاهنامه عشق به زندگی، و آسایش و نیکبختی افراد انسانی، و پرهیز از آزار دیگران و نفرت از جنگ و کشتار و خونریزی و ویرانگری موضوع سخن است. زندگی انسانها و اندیشه و رفتار آنها هم باید بر پایه خرد باشد، و سرپیچی از حکم خرد، مایه تیره روزی است. ‌ فرآوری: مهسا رضایی بخش ادبیات تبیان. شاهنامه یادگار قرن چهارم، قر

پیام شاهنامه

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه