انواع ادبی

آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی ( لیلی و مجنون/بخش نهم). در بخش هشتم داستان لیلی و مجنون به اینجا رسیدیم که لیلی به عقد ابن السلام در می آید. شویش خانه را برای او آماده می کند و اختیار همه خانه را به او می سپارد. روزگاری می گذرد و زمانی که ابن السلام می خواهد به رسم زناشویی به لیلی نزدیک شود، با عکس العمل بد لیلی مواجه می شود و لیلی خطاب به ابن السلام می گوید:. گفت ار دگر این عمل نمائی از خویشتن و زمن برائی. سوگند به آفریدگارم کار است به صنع خود نگارم. کز من غرض تو بر نخیزد ور تیغ تو خون من بریزد. تو هیچوقت نمی توانی از من بهره مند شوی حتی اگر

ادامه مطلب ...
مرزبانان فرخ نژاد، نشستند هر سه به آرام و شاد

مرزبانان فرخ نژاد، نشستند هر سه به آرام و شاد پادشاهی فریدون (بخش دوم). دربخش اول داستان تا به آنجا رفتیم که جندل از طرف فریدون مامور یافتن سه دختر نجیب زاده برای سه پسرش می شود. جندل خبر می یابد که پادشاه یمن سه دختر دارد به سراغ او می رود و درخواست فریدون را مطرح می کند. پادشاه یمن که جدایی از دختران برایش بسیار سخت است، قبول درخواست را منوط به شرطی می داند. شرط این است که سه پسر فریدون به نزد پادشاه یمن رفته و مورد آزمایش قرار بگیرند. فریدون این درخواست را با پسران در میان می گذارد و آنها را بسیار پند و نصیحت می کند و هوشیار می سازد و پ

ادامه مطلب ...
ماسلنیتسا در روسیه و شباهت های آن با نوروز ایرانی

ماسلنیتسا در روسیه و شباهت های آن با نوروز ایرانی. هر چند عید نوروز به نشانه آغاز سال جدید ریشه در تاریخ باستانی ایران زمین دارد، اما کشورهای پیرامونی آن نیز به دلیل پیوند های فرهنگی و آیینی صورت گرفته در طول سده های گذشته سنت های نزدیک به این جشن را دارند که برگزاری ماسلنیتسا در روسیه یکی از آن ها است. ماسلنیتسا که در روسیه از آن با عنوان جشن «هفته پنیر» نیز یاد می شود، نوع اسلاوی نوروز ایرانی است که نماد رفتن روزهای سرد زمستان و فرا رسیدن بهار روح بخش و جان فزا در استپ های بی انتهای روسیه است، هر چند که در نوروز اسلاوی از گل و سبزی و چهچه پر

ادامه مطلب ...
گاه رندم، گاه زاهد، گاه مست       

گاه رندم، گاه زاهد، گاه مست (منطق الطیر/ بخش دوازدهم). بخش یازدهم داستان آنجا به پایان رسید که مرغ سوم هم سوال خود را از هدهد می پرسد و هدهد او را راهنمایی می کند، مرغان بسیار دیگری وجود دارند که سوالهای بیشماری ذهنشان را به خود مشغول داشته است. این مرغان که هر کدام نماینده یک جان و یک انسان در جامعه بشری هستند، پرسش های هر سالک مشتاق مسیر کمال را مطرح می کنند. در ادامه خواهیم فهمید که دغدغه سایر مرغان چیست؟. پرسش 4:. دیگری گفتش گنه دارم بسی با گنه چون ره برد آنجا کسی؟. چون مگس آلوده باشد بی خلاف کی سزد سیمرغ را در کوه قاف. چون ز ره سر تافت م

گاه رندم گاه زاهد گاه مست

ادامه مطلب ...
سوال پرسیدن عایشه از حضرت رسول (ص)

سوال پرسیدن عایشه از حضرت رسول (ص) (رمزشناسی مولانا 9). هنگامی که پیامبر از گورستان بازگشت به نزد عایشه رفت و با او به گفتگو نشست. همینکه چشم عایشه به رسول خدا افتاد، به نزدیکی ایشان آمد و دستش را بر عمامه، لباس، روی و موی و بازوی ایشان می کشید. پیامبر فرمودند: با این عجله به دنبال چه هستی؟ عایشه پاسخ داد: امروز هوا ابری بود و باران بارید، به دنبال آن هستم که ببینم آیا باران شما را هم خیس کرده است؟ ولی تعجب می کنم که با وجود چنین بارانی لباسهای شما را خیس نمی بینم. مصطفی روزی به گورستان برفت با جنازه مردی از یاران برفت. خاک را در گور او آگند

ادامه مطلب ...
گشتاسپ نامه

گشتاسپ نامه (حماسه های ملی ایران/بخش دوم). در بخش اول مجموعه مقالات حماسه های ملی ایران در مورد شاهنامه مسعودی مروزی صحبت شد. در ادامه این مقاله با دومین حماسه ملی ایرانی آشنا می شویم. "گشتاسپنامه" نامی ست که به هزار بیت از داستان گشتاسب و جنگ های مذهبی که او با ارجاسپ داشته است، گفته می شود. ابومنصور محمد بن احمد دقیقی بلخی از شاعران بزرگ دوره سامانی ست که زردشتی مذهب بوده و در نیمه اول قرن چهارم هجری به دنیا آمد. او از مداحان آل محتاج بود و در خدمت امیرفخر الدوله ابوالمظفر احمد بن محمد چغانی بود و او را مدح می گفت. از میان پادشاهان سامانی

گشتاسپ نامه

ادامه مطلب ...
گرسنگان چه زود تکثیر می‌شوند

گرسنگان چه زود تکثیر می‌شوند سفرنامه عبدالجبار کاکایی به هند. عبدالجبار کاکایی با سفر به هند و شرکت در شعرخوانی که به دعوت آکادمی ساهیتا، صورت گرفته بود، سفرنامه‌ای نوشته که در ادامه آورده ایم. فتبارک الله ازین همه. خلقت روی دور تند. و آدم در مضیق رزق حلال. گرسنگان چه زود تکثیر می شوند. هند به توان هند. وارد جمهوری خدایان شدم همین الساعه و این کلمه ها ی اول منظومه "جمهوری خدایان " ست که در فرودگاه نوشتم در مسیر رفت با آقای حداد عادل تصادفا همسفر شدم در طول مسیر در باره گشایش فضای فرهنگی و ایجاد شرایط امن برای شعر منتقد ایران با ایشان صحبت کردم

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه