انواع ادبی

با تقسیم بندی رمان مردانه و زنانه مخالفم

با تقسیم بندی رمان مردانه و زنانه مخالفم گفت وگو با ناتاشا امیری. ناتاشا امیری، نویسنده نام آشنای ادبیات داستانی است که یک رمان تازه در نمایشگاه بیست و نهم دارد. «مرده ها در راه اند» رمانی است با محوریت زن که شخصیت های اصلی آن را دو زن تشکیل می دهند. رمان پایه های کمرنگ تاریخی سیاسی نیز دارد. با او درباره رمان مرده ها در راه اند، حضور در نمایشگاه، شعار نمایشگاه امسال و دلایلی که می تواند برای کتاب خواندن عنوان کند، گفت وگو شده است. بخش ادبیات تبیان. کتاب جدیدی در نمایشگاه امسال خواهید داشت؟. بله؛ رمانی به نام مرده ها در راه اند را به تازگی

ادامه مطلب ...
با تقسیم بندی رمان مردانه و زنانه مخالفم

با تقسیم بندی رمان مردانه و زنانه مخالفم گفت وگو با ناتاشا امیری. ناتاشا امیری، نویسنده نام آشنای ادبیات داستانی است که یک رمان تازه در نمایشگاه بیست و نهم دارد. «مرده ها در راه اند» رمانی است با محوریت زن که شخصیت های اصلی آن را دو زن تشکیل می دهند. رمان پایه های کمرنگ تاریخی سیاسی نیز دارد. با او درباره رمان مرده ها در راه اند، حضور در نمایشگاه، شعار نمایشگاه امسال و دلایلی که می تواند برای کتاب خواندن عنوان کند، گفت وگو شده است. بخش ادبیات تبیان. کتاب جدیدی در نمایشگاه امسال خواهید داشت؟. بله؛ رمانی به نام مرده ها در راه اند را به تازگی

ادامه مطلب ...
به دنیا آمدن رستم

به دنیا آمدن رستم (زال/بخش آخر). نام آورترین چهره در شاهنامه فردوسی و ادبیات فارسی، رستم دستان است. رستم به معنای پهلوان بالیده؛ و براستی که ابر پهلوان حماسه ایرانی است. آسیه ترک بیاتانی-بخش ادبیات تبیان. او نماد قدرت ملی ایرانیان است و در هر جنگی که شرکت می کند، پیروزی حتمی با ایران است. رستم روح و روان ایران و پشت و پناه سپاهیان است؛ میزان علاقه فردوسی به رستم به حدی است که بعد از مرگ رستم، شاهنامه دیگر آن شور و روح ما قبل را نداشته و بیشتر شبیه غمکده ای است که بدترین اتفاق ها در آن می افتد. در بخش نهم داستان، زال سربلند از امتحان و آزمایش

ادامه مطلب ...
به دنیا آمدن رستم

به دنیا آمدن رستم (زال/بخش آخر). نام آورترین چهره در شاهنامه فردوسی و ادبیات فارسی، رستم دستان است. رستم به معنای پهلوان بالیده؛ و براستی که ابر پهلوان حماسه ایرانی است. آسیه ترک بیاتانی-بخش ادبیات تبیان. او نماد قدرت ملی ایرانیان است و در هر جنگی که شرکت می کند، پیروزی حتمی با ایران است. رستم روح و روان ایران و پشت و پناه سپاهیان است؛ میزان علاقه فردوسی به رستم به حدی است که بعد از مرگ رستم، شاهنامه دیگر آن شور و روح ما قبل را نداشته و بیشتر شبیه غمکده ای است که بدترین اتفاق ها در آن می افتد. در بخش نهم داستان، زال سربلند از امتحان و آزمایش

ادامه مطلب ...
انتهای شب یلدا

انتهای شب یلدا. مروری گذرا بر ویژگی شعری شاعران شاخص انقلاب. یاسر نوروزی - بخش ادبیات تبیان. شمار شاعران انقلاب قطعا بیش از این است که در یکی دو صفحه بتوان به آنها پرداخت اما به خاطر محدود بودن صفحات تصمیم گرفتیم از بین شاعران به آنهایی بپردازیم که شهره تر هستند. در هر حال پیش از اشاره ای کوتاه به زندگی و آثار شاعران زیر باید توجه داشت که نام هایی مثل مهرداد اوستا، نصرالله مردانی، سید حسن حسینی، احمد عزیزی و. در این نوشته خالی است. حتما در شماره های آینده به ویژگی شعری و جایگاه آن ها در ادبیات ایران خواهیم پرداخت. قیصر امین پور هرچند گفته ا

ادامه مطلب ...
انتهای شب یلدا

انتهای شب یلدا. مروری گذرا بر ویژگی شعری شاعران شاخص انقلاب. یاسر نوروزی - بخش ادبیات تبیان. شمار شاعران انقلاب قطعا بیش از این است که در یکی دو صفحه بتوان به آنها پرداخت اما به خاطر محدود بودن صفحات تصمیم گرفتیم از بین شاعران به آنهایی بپردازیم که شهره تر هستند. در هر حال پیش از اشاره ای کوتاه به زندگی و آثار شاعران زیر باید توجه داشت که نام هایی مثل مهرداد اوستا، نصرالله مردانی، سید حسن حسینی، احمد عزیزی و. در این نوشته خالی است. حتما در شماره های آینده به ویژگی شعری و جایگاه آن ها در ادبیات ایران خواهیم پرداخت. قیصر امین پور هرچند گفته ا

ادامه مطلب ...
از خون جوانان وطن لاله دمیده...

از خون جوانان وطن لاله دمیده. با شاعران، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران. زهرا یوسفی - بخش ادبیات تبیان. انقلاب مشروطه که جرقه ی آن از دوران ناصرالدین شاه زده شد از اواخر پادشاهی مظفرالدین شاه بر اثر ظلم و ستم ، فساد و تباهی در این دوره کم کم آغاز شد؛ در زمان محمد علی شاه انقلاب و هیجان و کشمکش مردم و مجلس با دربار و ایادی استبداد در تهران و ولایات ادامه پیدا کرد و منجر به انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس اول گردید. دشمنی شاه با مجلس باعث شد وی مجلس را به توپ ببندد و همین امر باعث شد تا آزادیخواهان در اکثر نقاط ایران قیام کنند. شاه ناگزیر ا

ادامه مطلب ...
از خون جوانان وطن لاله دمیده...

از خون جوانان وطن لاله دمیده. با شاعران، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران. زهرا یوسفی - بخش ادبیات تبیان. انقلاب مشروطه که جرقه ی آن از دوران ناصرالدین شاه زده شد از اواخر پادشاهی مظفرالدین شاه بر اثر ظلم و ستم ، فساد و تباهی در این دوره کم کم آغاز شد؛ در زمان محمد علی شاه انقلاب و هیجان و کشمکش مردم و مجلس با دربار و ایادی استبداد در تهران و ولایات ادامه پیدا کرد و منجر به انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس اول گردید. دشمنی شاه با مجلس باعث شد وی مجلس را به توپ ببندد و همین امر باعث شد تا آزادیخواهان در اکثر نقاط ایران قیام کنند. شاه ناگزیر ا

ادامه مطلب ...
نگاهی به ادبیات انقلاب

نگاهی به ادبیات انقلاب. همانطور که با ظهور انقلاب اسلامی، تغییرات زیادی در جامعه ایران اتفاق افتاد، شاعری هم که برخاسته از درون جامعه بود، بنا به مقتضیات انقلاب، اشعارش را متحول ساخت. ارزش ها و معیارهای گذشته، با جایگزین شدن ارزش های اصیل اسلامی، یا به طور کلی متروک گردید و یا مفاهیم تازه ای به خود گرفت. بخش ادبیات تبیان. کبری موسوی قهفرخی، شاعر و پژوهشگر ادبیات گفت: من با جدا کردن شعر انقلاب و محدود کردن آن به موضوعاتی خاص چندان موافق نیستم. به نظر من انقلاب اسلامی مقوله ای بوده که در کلیت زندگی ما تاثیر گذاشته است و همه وجوه زندگی ما را تغ

ادامه مطلب ...
نگاهی به ادبیات انقلاب

نگاهی به ادبیات انقلاب. همانطور که با ظهور انقلاب اسلامی، تغییرات زیادی در جامعه ایران اتفاق افتاد، شاعری هم که برخاسته از درون جامعه بود، بنا به مقتضیات انقلاب، اشعارش را متحول ساخت. ارزش ها و معیارهای گذشته، با جایگزین شدن ارزش های اصیل اسلامی، یا به طور کلی متروک گردید و یا مفاهیم تازه ای به خود گرفت. بخش ادبیات تبیان. کبری موسوی قهفرخی، شاعر و پژوهشگر ادبیات گفت: من با جدا کردن شعر انقلاب و محدود کردن آن به موضوعاتی خاص چندان موافق نیستم. به نظر من انقلاب اسلامی مقوله ای بوده که در کلیت زندگی ما تاثیر گذاشته است و همه وجوه زندگی ما را تغ

ادامه مطلب ...
تکنیک فرانمایش

تکنیک فرانمایش. تکنیک فرانمایش و فاصله گذاری کمی ها و کاستی های یک نمایش که آن را از مرزهای واقعیت خارج می کند را رسوا می کند تا مخاطب را کمتر از نظر احساسی درگیر کند و بیشتر منطق او را بیدار کند. مریم سمیعی - بخش ادبیات تبیان. اصطلاح فرانمایش (Metatheatre) که اولین بار در سال 1963 توسط لیونِل ایبل (Lionel Abel) استفاده شد تعاریف گوناگونی دارد. گروهی آن را تکنیکی می خوانند که به واسطه ی آن آیینه وار بودن نمایش به چالش کشیده می شود. اگر بیننده پیش از این گمان می کرد که با دیدن نمایش به تماشای شخصیت هایی نشسته است که هم چون او رفتار می کنند و

ادامه مطلب ...
تکنیک فرانمایش

تکنیک فرانمایش. تکنیک فرانمایش و فاصله گذاری کمی ها و کاستی های یک نمایش که آن را از مرزهای واقعیت خارج می کند را رسوا می کند تا مخاطب را کمتر از نظر احساسی درگیر کند و بیشتر منطق او را بیدار کند. مریم سمیعی - بخش ادبیات تبیان. اصطلاح فرانمایش (Metatheatre) که اولین بار در سال 1963 توسط لیونِل ایبل (Lionel Abel) استفاده شد تعاریف گوناگونی دارد. گروهی آن را تکنیکی می خوانند که به واسطه ی آن آیینه وار بودن نمایش به چالش کشیده می شود. اگر بیننده پیش از این گمان می کرد که با دیدن نمایش به تماشای شخصیت هایی نشسته است که هم چون او رفتار می کنند و

ادامه مطلب ...
به ایران پناه سواران بود

به ایران پناه سواران بود زال/ بخش نهم. با نگاهی به داستان های شاهنامه می توان به خوبی دریافت که پهلوان مورد علاقه فردوسی، کسی جز رستم دستان نیست. این علاقه به حدی بیشمار است که تنها پهلوانی که در هیچ میدانی شکست نمی خورد، رستم است. او پشت ایران و پناه سواران جنگی است و هر کجا شاه یا ایران به خطر می افتد، تنها حضور اوست که باعث رهایی و آزادی است. آسیه بیاتانی- بخش ادبیات تبیان. در داستان زال، زمانی که زال به حضور منوچهر شاه می رود و درخواست ازدواج خود را مطرح می کند، منوچهر پس از مشورت با موبدان و ستاره شناسان متوجه می شود که از زال فرزندی به

ادامه مطلب ...
به ایران پناه سواران بود

به ایران پناه سواران بود زال/ بخش نهم. با نگاهی به داستان های شاهنامه می توان به خوبی دریافت که پهلوان مورد علاقه فردوسی، کسی جز رستم دستان نیست. این علاقه به حدی بیشمار است که تنها پهلوانی که در هیچ میدانی شکست نمی خورد، رستم است. او پشت ایران و پناه سواران جنگی است و هر کجا شاه یا ایران به خطر می افتد، تنها حضور اوست که باعث رهایی و آزادی است. آسیه بیاتانی- بخش ادبیات تبیان. در داستان زال، زمانی که زال به حضور منوچهر شاه می رود و درخواست ازدواج خود را مطرح می کند، منوچهر پس از مشورت با موبدان و ستاره شناسان متوجه می شود که از زال فرزندی به

ادامه مطلب ...
مخاطب ادبیات آئینی کیست؟

مخاطب ادبیات آئینی کیست؟. سید علی شجاعی درباره ادبیات آئینی بر تأثیر غربالگری تاریخ تأکید کرده و می گوید: تاریخ آنقدر با ما صادق است که وقتی «بحار الانوار» را نگه می دارد، گوشزد می کند که در مطالب آن هم دقت کنید. بخش ادبیات تبیان. نوشتن یا ننوشتن در حوزه ادبیات آیینی سوال مهمی بود که سید علی شجاعی، نویسنده جوان و پرکار و البته قائم مقام انتشارات «نیستان»، به آن جواب داد و مخاطبانش را مشخص کرد. شنیدن پاسخ این سوال از جانب او اهمیت زیادی داشت. زیرا هم پدرش (سید مهدی شجاعی) در این راه تلاش کرده و کتاب هایش چند صد هزار نسخه دارند و هم خودش، در ای

ادامه مطلب ...
مخاطب ادبیات آئینی کیست؟

مخاطب ادبیات آئینی کیست؟. سید علی شجاعی درباره ادبیات آئینی بر تأثیر غربالگری تاریخ تأکید کرده و می گوید: تاریخ آنقدر با ما صادق است که وقتی «بحار الانوار» را نگه می دارد، گوشزد می کند که در مطالب آن هم دقت کنید. بخش ادبیات تبیان. نوشتن یا ننوشتن در حوزه ادبیات آیینی سوال مهمی بود که سید علی شجاعی، نویسنده جوان و پرکار و البته قائم مقام انتشارات «نیستان»، به آن جواب داد و مخاطبانش را مشخص کرد. شنیدن پاسخ این سوال از جانب او اهمیت زیادی داشت. زیرا هم پدرش (سید مهدی شجاعی) در این راه تلاش کرده و کتاب هایش چند صد هزار نسخه دارند و هم خودش، در ای

ادامه مطلب ...
آرش کمانگیر، داستان یا واقعیت؟

آرش کمانگیر، داستان یا واقعیت؟. سعید نفیسی یکی از بزرگان ادبیات فارسی بر این باور است که مرد هر چه بزرگتر باشد، زندگی او در هاله ای از ابهام خواهد بود و در واقع مرز بین افسانه و واقعیت در زندگی اش گُم م�� شود. آسیه بیاتانی - بخش ادبیات تبیان. آرش کمانگیر از جمله مردان و پهلوانان ایران است که حضور و بودش همیشه با ابهامات فراوانی همراه بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا پهلوانی به نام آرش کمانگیر وجود داشته ؟ ایا داستانی که درباره او می گویند واقعیت دارد؟ اگر به راستی چنین شخصیتی وجود نداشته ، چگونه این داستان نسل به نسل و سینه به سینه به ما

ادامه مطلب ...
آرش کمانگیر، داستان یا واقعیت؟

آرش کمانگیر، داستان یا واقعیت؟. سعید نفیسی یکی از بزرگان ادبیات فارسی بر این باور است که مرد هر چه بزرگتر باشد، زندگی او در هاله ای از ابهام خواهد بود و در واقع مرز بین افسانه و واقعیت در زندگی اش گُم می شود. آسیه بیاتانی - بخش ادبیات تبیان. آرش کمانگیر از جمله مردان و پهلوانان ایران است که حضور و بودش همیشه با ابهامات فراوانی همراه بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا پهلوانی به نام آرش کمانگیر وجود داشته ؟ ایا داستانی که درباره او می گویند واقعیت دارد؟ اگر به راستی چنین شخصیتی وجود نداشته ، چگونه این داستان نسل به نسل و سینه به سینه به ما

ادامه مطلب ...
عاشقانه زال و رودابه

عاشقانه زال و رودابه (زال/ بخش هشتم). ماجراهای عشقی که در شاهنامه دیده می شود روشن و طبیعی است و اگر چه داستان های عاشقانه آن زیاد طولانی نیست، اما این خاصیت را دارد که در ذهن ها ماندگار شود. آسیه بیاتانی- بخش ادبیات تبیان. عاشقانه زال و رودابه هم از این قانون مستثنی نیست. جوانی که توسط مرغ پرورش یافته عاشق دختری از تبار دشمن می شود و در نهایت این عشق است که بر تمام اتفاقات داستان چیره می گردد. در قسمت هفتم داستان تا به آنجا پیش رفتیم که منوچهر به سام دستور می دهد که لشکری جمع کرده و به سمت مهراب حرکت و آنجا را تسخیر کند. خبر فرمان شاه به مهر

ادامه مطلب ...
عاشقانه زال و رودابه

عاشقانه زال و رودابه (زال/ بخش هشتم). ماجراهای عشقی که در شاهنامه دیده می شود روشن و طبیعی است و اگر چه داستان های عاشقانه آن زیاد طولانی نیست، اما این خاصیت را دارد که در ذهن ها ماندگار شود. آسیه بیاتانی- بخش ادبیات تبیان. عاشقانه زال و رودابه هم از این قانون مستثنی نیست. جوانی که توسط مرغ پرورش یافته عاشق دختری از تبار دشمن می شود و در نهایت این عشق است که بر تمام اتفاقات داستان چیره می گردد. در قسمت هفتم داستان تا به آنجا پیش رفتیم که منوچهر به سام دستور می دهد که لشکری جمع کرده و به سمت مهراب حرکت و آنجا را تسخیر کند. خبر فرمان شاه به مهر

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه