سکوت ترانه ایست که تنها به تکلم نمی آید.

سکوت ترانه ایست که تنها به تکلم نمی آید.

زیباترین آهنگ،

هماهنگ آوازهای بی صداست.

سکوت را می توان شنید،

در ازدحام فریادهای منقبض،

حتی از میان مرثیه های فرسوده و مندرس،

سکوت را می توان شنید.

در پژواک فروخوردۀ البرز ـ کوه موقر ـ

که سالهاست در انتظار عقابان به کوچ رفته اش مانده.

سکوت را می توان شنید.

در آژنگ خزر

که هر لحظه در امواج کف آلودۀ خود غرق می شود

یا از کویر

که در وسعت بیکرانۀ خود پنهان می گردد.

از جنگل سبز

که به عقد پاییز در نمی آید

یعنی که خود را به قبای نکبت زردی و ترس

نمی آلاید.

سکوت رضا نیست

خشم است و طغیان.

و منتها یک سکوت طولانی

انقلابی ست ویرانگر و توفانی.


مهدی حسین پور


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه