سر مي نهم به پاي تو يا صاحب الزمان

سر مي نهم به پاي تو يا صاحب الزمان

جان مي كنم فداي تو يا صاحب الزمان

تقديم ميكنم سرو جان را ز فرط شوق

گر بشنوم صداي تو يا صاحب الزمان

صد مرحبا بر آن كه گرفته است توشه اي

از روي دلرباي تو يا صاحب الزمان

آري صفاي مجمع سوته دلان همه

مي باشد از صفاي تو يا صاحب الزمان

والله بر تمام سلاطين روزگار

دارد شرف گداي تو يا صاحب الزمان

بيگانه است با همه بيگانگان تو

شد هر كه آشناي تو يا صاحب الزمان

  مشمول لطف حق نشود آن كسي كه نيست

مشمول او دعاي تو يا صاحب الزمان

چه پریشانی لذت بخشیست ،

 

دلتنگ تو بودن! يا صاحب الزمان

 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه