چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا دل سرگشته کجا وصف رخ یار کجا

چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا 

دل سرگشته کجا وصف رخ یار کجا

قصه عشق من وزلف تو دیدن دارد 

نرگس مست کجا همدمی خار کجا

سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست

ورنه عشق تو کجا واین دل بیمار کجا

هرکه را تو پسندی بشود خادم تو 

خدمت عشق کجا نوکر سربار کجا

کاش در نافله ات نام مرا هم ببری

که دعای تو کجا عبد گنهکار کجا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه