یک نفر همره باد آن یکی همسفر شعر و شمیم

یک نفر همره باد

آن یکی همسفر شعر و شمیم

یک نفر خسته از این دغدغه ها 

آن یکی منتظر بوی نسیم

همه هستیم در این شهر شلوغ 

 این کفایت که همه یاد همیم؟

                                                
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه