یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد . نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد .

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد .


نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد .


یادم باشد که روز و روزگار خوش است ، 


وتنها دل ما دل نیست .


یادم باشد از چشمه درسِِ خروش بگیرم ، 


و از آسمان درسِ پـاک زیستن .


یادم باشد سنگ خیلی تنهاست ... 


یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند . 


یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام ... نه برای تکرار اشتباهات گذشتگان .


یادم باشد زندگی را دوست دارم . 


یادم باشد هر گاه ارزش زندگی یادم رفت در چشمان حیوان بی زبانی که به سوی 


قربانگاه می رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پی ببرم .


یادم باشد معجزه قاصدکها را باور داشته باشم .


یادم باشد گره تنهایی و دلتنگی هر کس فقط به دست دل خودش باز می شود .


یادم باشد هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم .


یادم باشد هیچگاه از راستی نترسم و نترسانم . 


یادم باشد از بچه ها میتوان خیلی چیزها آموخت . 


یادم باشد با کسی انقدر صمیمی نشوم شاید روزی دشمنم شود . 


یادم باشد با کسی دشمنی نکنم شاید روزی دوستم شود . 


یادم باشد قلب کسی را نشکنم .


یادم باشد زندگی ارزش غصه خوردن ندارد .


یادم باشد پلهای پشت سرم را ویران نکنم . 


یادم باشد امید کسی را از او نگیرم شاید تنها چیزیست که دارد ..


یادم باشد که عشق کیمیای زندگیست .


یادم باشد که آدمها همه ارزشمند اند و همه می توانند مهربان و دلسوز باشند . 


یادم باشد زنده ام و اشرف مخلوقات ...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه