كاش مي شد بكشم دست به پيشاني گل

كاش مي شد بكشم دست به پيشاني گل

يا كه يك شب بروم باز به مهماني گل

بايد امشب به تن باغچه آبي بزنم

تا مگر دست دهد صحبت پنهاني گل

باد بر دوش تن زخمي گل را مي برد

آه از رنج من و بي سر و ساماني گل...
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه