گفتی محبت کن برو،باشد خداحافظ ولی رفتم که تو باور کنی، دارم محبت میکنم...

گفتی محبت کن برو،باشد خداحافظ ولی

رفتم که تو باور کنی، دارم محبت میکنم...

*** 
خداحافظ نوشتن کار من نیست

اخه خیلی باهات ناگفته دارم

اگه گریه بذاره،مینویسم

اگه مهلت بدی یادت میارم...

***
خداحافظ، نگو وقتی هنوزم میشه برگردی...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه