کوچه های عاشقیخواننده: امیر تاجیک

من و دل خوب میدونیم دنیا به مویی بنده،
می بازه زندگی شو هر کی نگه نخنده

دل عاشق(2)

کوچه های عاشقی پر از صدای سازه،
واسه عاشق همیشه قشنگ و دلنوازه

حدیث عشق و عاشقی یه دنیا رمز و رازه،
یه دریای بی انتهاست یه جاده درازه

همدم من یه قلبه پاک و بی ریاست،
باغ دلم پر عطر ز احساس

من و دل همسفر و هم خونه هستیم،
هردومون عاشقیم و دیوونه هستیم

من و دل مثل دو یار سرسپرده،
نمیره از یادمون عهدی که بستیم

ای عشق، ای عشق

تو چشمه ی آبی،
کی گفته که سرابی،
آرامش خوابی،
یه جرعه ی نابی

من و دل خوب میدونیم دنیا به مویی بنده،
می بازه زندگی شو هر کی نگه نخنده

ای عشق ای عشق

آ.... حالا ....

من و دل خوب میدونیم دنیا به مویی بنده،
می بازه زندگی شو هر کی نگه نخنده

دل عاشق

کوچه های عاشقی پر از صدای سازه،
واسه عاشق همیشه قشنگ و دلنوازه

حدیث عشق و عاشقی یه دنیا رمز و رازه،
یه دریای بی انتهاست یه جاده درازه

همدم من یه قلبه پاک و بی ریاست،
باغ دلم پر عطر ز احساس

من و دل همسفر و هم خونه هستیم،
هر رو مون عاشقیم و دیوونه هستیم

من و دل مثل دو یار سرسپرده،
نمیره از یادمون عهدی که بستیم

ای عشق، ای عشق

تو چشمه ی آبی،
کی گفته که سرابی،
آرامش خوابی،
یه جرعه ی نابی

من و دل خوب میدونیم دنیا به مویی بنده،
می بازه زندگی شو هر کی نگه نخنده

ای عشق ای عشق

آ...
منبع:
انجمن های تبیان
Tebyan.netنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه