که بود آنکه نشانی‌ام را به تو داد ؟ که بود او ؟ از کدامین راه ؟

که بود آنکه نشانی‌ام را به تو داد ؟ 
که بود او ؟ 
از کدامین راه ؟ 
بگو 
چگونه ؟ 
از کجا برای تسخیر روح من آمده‌ای 
منی که تلخ‌ترین بودم 
منی که الهه خشم 
با تاجی از تیغ و خار 
و منی که خداوند تنهایی 
که بود آنکه نشانی‌ام را به تو داد ؟ 
چه کسی راهنمای تو بود ؟ 
کدامین صخره ، کدامین دود ، کدامین آتشدان ؟ 
زمین لرزید گیلاس‌های پایه‌دار 
از شراب خورشید نوشیدند 
و من پر شدم از تو 
و من پر شدم از عشقی باکره 
که تو باشی 
که بود انکه نشانی‌ام را به تو داد ؟ 
بیش از آنکه برنجانم 
رنجیده شدم 
بیش از آنکه دوستم بدارند 
دوستشان داشتم 
بیش از آنکه عشقم دهند 
عشقشان 
و این حاصلی است از سالی دور تا امروز 
قلبی به زخم اندر نشسته را 
کنون مرا می‌خوانید 

پابلو نرودا 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه