کلبه ای می سازم پشت تنهایی شب، زیراین سقف کبود

کلبه ای می سازم
پشت تنهایی شب، زیراین سقف کبود

که به زیبایی پرواز کبوتر باشد
چهارچوبش از عشق، سقفش از عطر بهار

رنگ دیوار اتاقش از آب
پنجره ای از نور، پرده اش از گل یاس

عکس لبخند تو را می کوبم
روی ایوان حیاط

تا که هرصبح اقاقی ها را با تو سرشار کنم
همه دلخوشیم بودن توست

و چراغ شب تنهای من، نور چشمان تو است
کاشکی در سبد احساسم، شاخه ای مریم بود

عطر آن را با عشق
توشه راه گل قاصدکی می کردم

که به تنهایی تو سر بزند
تو به من نزدیکی و خودت می دانی

شبنم یخ زده چشمانم در زمستان سکوت
گرمی دست تو را می طلبد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه