کدام از خدا بی خبری، پاییز را از خواب زمستانی اش بیدار کرد؟!

کدام از خدا بی خبری،

پاییز را

از خواب زمستانی اش بیدار کرد؟!

خیلی زود بود..

خیلی...

زود بود برای دل کندن برگ از درخت

و زودتر بود برای ،

امدنم ...

محض ِ رضای دلم 

یک نفر برای پاییز ؛

لالایی بخواند!

من از کابوس ِ دوباره امدن؛

عجیب میترسم..

این راز را فقط شمع تولدم میداند

که هر ساله با دیدن شعله ای برسر

تمامی ِ تنش سخت میلرزد...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه