چگونه دوست دارمت ؟ بگذار روش هايم را بشمرم

چگونه دوست دارمت ؟
بگذار روش هايم را بشمرم

دوستت دارم
به ژرفا و پهنا و بلندايي

كه روحم را توان رسيدن به آن هست
... آنگاه كه سرشار از حسي ناپيدا

به نهايت بودن
و كمال زيبايي هستم

دوستت دارم
به اندازه خاموشترين نياز هر روز
به آفتاب و نور شمع

دوستت دارم
رها

چنان مردماني كه براي حقيقت مي جنگند
دوستت دارم

ناب
چنان مردماني كه به سماع در مي آيند

دوستت دارم
با شوقي

كه اندوه ديرسال مرا محو مي كند
و با ايمان كودكي ام

دوستت دارم
با عشقي كه از دست رفتني مي نمايد
و با قديسين از دست رفته ام

دوست دارمت
با نفسها

لبخندها و
اشكهاي تمام زندگي ام

و اگر خدا بخواهد
پس از مرگ

نيكوتر از اين
دوست خواهمت داشت

الیزابت برت براونینگ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه