تواز تبار بهاري چگونه بي تو بمانم شميم عاطفه داري چگونه بي تو بمانم

تواز تبار بهاري چگونه بي تو بمانم 

شميم عاطفه داري چگونه بي تو بمانم

تواز سلاله نوري تو آفتاب حضوري

  به رخش صبح سواري چگونه بي تو بمانم

تويي كه باده نابي و گر نه بي تو چه سخت است 

تمام عمر خماري چگونه بي تو بمانم

ببار ابر بهاري هنوز شهره شهر است 

كرامتي كه تو داري چگونه بي تو بمانم

بيا به خانه دلها كه در فراق تو دل را 

نمانده است قراري چگونه بي تو بمانم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه