حمیدرضا شکارسری شعری دارد با عنوان چهار شعر كه در گورستان اجرا شد. این شعر از نظرتان می گذرد:

چهار شعر كه در گورستان اجرا شد


حمیدرضا شکارسری شعری دارد با عنوان چهار شعر كه در گورستان اجرا شد. این شعر از نظرتان می گذرد:

حمیدرضا شکارسری

1)

نسیم بی گاه و

رقص گلی بی ملاحظه

بر گور تو ...

2)

چكاوكی شاد

تنها سوگوار نشسته بر

سنگ گور ناشناس

3)

مرحوم

شادروان

خلد آشیان

جنت مكان ...

چقدر از پیش بینی این سنگ ها درست از آب در می آید ؟

4)

چه حرف ها كه نمی گذارند

در دهان این سنگ ها

كه تازه از پشت كوه آمده اند !

حرف این ساده دل ها را نباید جدی گرفت ...

از روی قبرها

سه تا یكی می پریم و

به سمت خانه می دویم ...

بخش ادبیات تبیان


منبع: فرهیختگان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه