دیشب چک عشق تو را به بانک محبت بردم ، بازهم حسابت خالی بود ، این بار چک را اجرا گذاشتم تا حکم دستگیری قلبت صادر شود .


دیشب چک عشق تو را به بانک محبت بردم ، بازهم حسابت خالی بود ، این بار چک را اجرا گذاشتم تا حکم دستگیری قلبت صادر شود .

توی شطرنج نگاهت مهره ی دلم چه ماته ، هرجای دنیا که باشی همیشه دلم باهاته .

گفته بودی درد دل کن گاه با هم صحبتی ، کو رفیق رازداری کو دل پر طاقتی ؟

هرکه با احساس شد خواهد شکست ! این جواب سادگی است .

چقدر روح محتاج فرصت هایی است که هیچ کس در آن نباشد !

ای زندگی بردار دست از امتحانم ، چیزی نه میدانم مه میخواهم بدانم ، آن روز اگر خود بال خود را میشکستم ، اکنون نمیگفتم بمانم یا نمانم ؟ قفل قفس باز و قناری ها هراسان ، دل کندن آسان نیست ! آیا میتوانم ؟

بکوش زندگیت سرگذشت درگذشت آروزهایت نباشد .

چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگریست ، جای گلایه نیست که این رسم دلبریست .

تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی ، همتی کن و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است .

هرکس گذشت از نظرت ، در دلت نشست ، تنها گناه آینه ها زود باوریست .
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه