فصل زیبای هزاران چهره

فصل زیبای هزاران چهره 

فصل بیداری احساس زمان 

و شکوفایی عشق 

از چشم دل رهگذرانی عاشق 

که حتی به وجود زردش هم می بالند 

و صادقانه دل می سپارند 

به صدای سرد باران در کوچه ی دلتنگی ها. 

چه کسی می گوید 

فصل غم و اندوه و جدایی است پاییز؟ 

چه کسی می گوید 

رویش برگ عریانی به اندام درخت 

فلسفه ی آغاز را می برد زیر سؤال؟ 

چرا همگان زندگی را در 

گلزاری از آسودگی می خواهند؟ 

چرا در باغ نه چندان سرسبز 

نتوان خاطره را احیاء کرد؟ 

ای دلدادگان ِ شور و غوغای بهار 

بدانید 

پاییز بهاری است که عاشق شده است ...


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه