ثانیه ای سکوت برای جبرانِ مافاتِ دلم

... و یک دقیقه 
نه 
ثانیه ای سکوت 
برای جبرانِ مافاتِ دلم 

ثانیه ای سکوت 
برای شنیدن دردهای این زمین!! 
که پر است از غم و اندوه ما آدمها 

ثانیه ای سکوت 
و نگریستن به پروانه ای 
که پرواز میکند تا انتهای آفتاب 
انجا که جز عشق و دوستی چیزی نیست 

ثانیه ای سکوت 
به پاس دوستی هایمان 
و دوستهایی که دوستمان دارند 
ولی ما غافلیم از انها 
و از خويش

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه