وای باران باران شیشه پنجره را باران شست از دل من اما چه کسی نقش تورا خواهد شست

وای باران باران
شیشه پنجره را باران شست
از دل من اما
چه کسی نقش تورا خواهد شست
وای باران باران 
هر نفس ، بوی تو آید اینجا
هر نفس، نام تو را گویم من
یاد تو خاطر اید هرجا
و ای باران باران 
گرچه تنهایم و از تو دورم
لیک سرشار از خاطر تو
لیک باشادی تو مسرورم
وای باران باران
گرچه یک لحظه تنها نبودم باتو
بودم اما شب و روز
شاد با خاطر زیبای تو
وای باران باران
مهربانی و سراسر خوب
خوب و زیبا
تو چقدر خوشرویی
وای باران باران
نفسم ، بازدمم ، یاد منی
منم و تنهایی
تو همیشه در یاد منی
وای باران باران
بهتر از رویایی
سبزتر از مهر و بهار
تو چقدر زیبایی

شیشه پنجره را باران شست
از دل من اما
چه کسی نقش تورا خواهد شست
وای باران باران 
هر نفس ، بوی تو آید اینجا
هر نفس، نام تو را گویم من
یاد تو خاطر اید هرجا
و ای باران باران 
گرچه تنهایم و از تو دورم
لیک سرشار از خاطر تو
لیک باشادی تو مسرورم
وای باران باران
گرچه یک لحظه تنها نبودم باتو
بودم اما شب و روز
شاد با خاطر زیبای تو
وای باران باران
مهربانی و سراسر خوب
خوب و زیبا
تو چقدر خوشرویی
وای باران باران
نفسم ، بازدمم ، یاد منی
منم و تنهایی
تو همیشه در یاد منی
وای باران باران
بهتر از رویایی
سبزتر از مهر و بهار
تو چقدر زیبایی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه