که هر شب بی اختیار چشم هایم خودشان را خیس می کنند

وای بر ِمن
که هر شب بی اختیار
چشم هایم خودشان را خیس می کنند

آن وقت تو
با خیال ِ تخت
هفت پادشاه را خواب می بینی
.
.
خواب به چشم هایم نمی آید
.
.
وقتی که دیگر گوسفندی برای شمردن نمانده باشد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه