هیچ کس باور نمی کند اما

هیچ کس باور نمی کند

اما

این قایق کاغذی ما را خواهد برد

به کومه ای دور دست

که پلکش را تنها رو به مِه باز می کند

تا بی آنکه گونه ام گل بیفتد

باز هم بخواهمت...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه