مثـلاً اگــه کسی خندیــد فکـر نـکــن آدم شادیــــه !

هیـچـــوقـــت از هیچ چیــز مطمئن نـبـــاش !!! 


مثـلاً اگــه کسی خندیــد فکـر نـکــن آدم شادیــــه !


شایـــد از همــه چـیز بــریـده، شایـــد خـسـتـــه س !


شایـــد خنده رو لباشـه، تا غم تو سینه ش دیده نـشــه !


شایـــد دنــیا واســـش بی ارزشــه و داره بـه اون میخنده !


شایـــد . . .


رو اعصاب اینجور آدمــا نـــَـرید . . . ! گـــناه دارن

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه