همه ی راه ها را خواهم پیمود نگران مقصد نیستم

همه ی راه ها را خواهم پیمود

نگران مقصد نیستم

هرجا خستگی مرا باز دارد،

چشم های تو به یاریم برمی خیزد

بال هایم خسته نخواهد شد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه