می ترسم بیوفتد نقابِ خندانی که بر چهره دارم!

دست به صورتم نزن!

می ترسم بیوفتد نقابِ خندانی که بر چهره دارم!

و بعد

سیل ِ اشک هایم

تو را با خود ببرد!!

...و باز من بمانمُ

تنهایی!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه