ای کاش یا بودی.. یا اصلا نبودی..!! این که هستی...

هر نفس ...درد است که میکشم...!!

ای کاش یا بودی..

یا اصلا نبودی..!!

این که هستی...

و کنارم نیستی ..

دیوانه ام میکند...!!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه