" حــــال مـــن خـــــوب اســت!! " بــزرگ شـــده ام . . . . . .!

!!نگـــــــران نباش. . . . . .

" حــــال مـــن خـــــوب اســت!! "

 بــزرگ شـــده ام . . . . . .!

ديگر آنقــدر کــوچک نيستـم که در دلـــتنگي هـــايم گم شــوم! . . . 

آمـوختــه ام. . . .

که اين فـــاصــله ي کوتـــاه، بين لبخند و اشک نامش . . . . . " زندگيست "

آمــوختــه ام . . . .

که ديگــر دلم براي " نبــودنـت " تنگ نشـــود . . .

راســــــتي. . . .

دروغ گـــــفتن را نيــــــــز، خــــــــوب ياد گـــرفتــه ام . . .!!

" حــــال مـــن خـــــــوب اســت " . . .خــــــوبِ خــــوب!!!!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه