من ماندم و شعر تازه ات را خواندم

من ماندم و شعر تازه ات را خواندم

صد پنجره اشك برغمت افشاندم

وقتي كه همه به سوي شب مي رفتند

در خط مقدم نگاهت ماندم...
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه