نه خلاف عهد کردم که حديث جز تو گفتم همه بر سر زبانند و تو در ميان جاني

نه خلاف عهد کردم که حديث جز تو گفتم 
همه بر سر زبانند و تو در ميان جاني

دل عارفان ربودند و قرار پارسايان 
همه شاهدان بصورت , تو بصورت و معاني

مده اي رفيق پندم که به کار در نبندم
تو ميان ما نداني که چه ميرود نهاني

مزن اي عدو بتيرم , که بدين قدر نميرم
خبرش بگو که جانت بدهم بمژدگاني

دل دردمند سعدي ز محبت تو خون شد
نه بوصل ميرساني نه به قتل ميرهاني

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه