نمی خواهم از این پس دستهایت مال من باشد نمی خواهم نگاهت بعد از دنبال من باشد


نمی خواهم از این پس دستهایت مال من باشد
نمی خواهم نگاهت بعد از دنبال من باشد

عزیزم لحظه هایت را به احساسات من نسپار
که هر روزت پی هر روز و ماه و سال من باشد

تو آزادی ، نمی خواهد گلم در دسترس باشی
نباید حال تو درگیر خط حال من باشد

تحمل می کنم تلخی این وابستگی ها را 
همین شاید شروع فصل استقلال من باشد

خودم تاوان عشقم را به دست مرگ خواهم داد
چرا بغض تو پاسخگوی این اعمال من باشد

نمی خواهم، نمی خواهم، نمی خواهم، نمی خواهم...
نمی خواهم بیایی بعد از این دنبال من... باشد؟؟؟؟!!!!

((حسین ظهرابی))
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه